İçinde YERL geçen kelimeler

İçinde YERL geçen kelimeler 209 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YERL geçen kelimeler

25 harfli

dışarıda yerleşik kişiler, omuz oynak yerleştiririmi

24 harfli

özdevinimli yerleştirmek, tarımsal yerleşim kuramı, tercüme sonrası yerleşme, yerleşik kukla topluluğu

23 harfli

içyerleştirim yöneltisi, yerleşge, yerleşme yeri, yerleşik kan cücülenimi

22 harfli

kapalı yerlerde korkma, yerleşik aynalı ışıtaç

21 harfli

Litvanya yerli domuzu, önbelleğe yerleştirme, özeksel yerler kuramı, selektif besi yerleri, yarı kentsel yerleşme, yerlere kadar eğilmek, yerleşik yin akarcası

20 harfli

Alman yerli Merinosu, ayırıcı besi yerleri, eyerleyip beyerlemek, Filipin yerli domuzu, yerleşik alan sınırı, yerli kip etki alanı, yerli yerine oturmak

19 harfli

alıcı yerleştirmesi, yeniden yerleştirim, yerli yerinde olmak

18 harfli

Amerikan yerlileri, Euler yerleştirimi, eylemsiz yerlemler, geçici yerleştirim, ışık yerleştirmesi, konu yerleştirmesi, yeraltı yerleşmesi, yerle gök bir olsa, yerle yeksan etmek, yerleşim dışı alan, yerleşme ekonomisi, yerleştirilebilmek, yerleştirme bölümü, yerleştirme ilkesi

17 harfli

birlikte yerleşik, gümrükdışı yerler, oturum yerli ödek, sesi yerleştirmek, ucaysal yerlemler, yerlerde sürünmek, yerleşik topluluk, yerleşilmemiş yer, yerleştirilebilme, Yerli Kara sığırı

16 harfli

bitişik yerleşim, dağınık yerleşme, istihsal yerleri, küçük iş yerleri, magma yerleşmesi, özel yerleştirim, seçmeli yerleşim, sesi yerleştirme, sürekli yerleşme, yerleri süpürmek, yerleşik kişiler, yerleşik olmayan, yerleşim çevresi, yerleşim merkezi, yerleşim sıklığı, yerleşme merkezi, yerleştirebilmek, yerleyen (sağun), yerli basamaklar, yerli dilekçiler

15 harfli

geçici yerleşme, yerle bir etmek, yerleşik koltuk, yerleşik sinema, yerleşik yordam, yerleşik yöntem, yerleşilmiş yer, yerleşim kuramı, yerleşme sınırı, yerleşme tasarı, yerleşme yapısı, yerleştirebilme

14 harfli

ivinti yerleri, toplu yerleşim, toplu yerleşme, yerlem çatkısı, yerlere geçmek, yerleşik dekor, yerleşik görev, yerleşik nüfus, yerleşim alanı, yerleşme alanı, yerleştirilmek, yerli ortaklık, yerli yeniçeri, yerlileştirmek, yoğun yerleşim

13 harfli

baba yerlilik, çöl yerleşimi, kartonpiyerli, kutsal yerler, yerle beraber, yerlenik ağrı, yerleşebilmek, yerleşik alan, yerleşik grup, yerleşik sirk, yerleşim yeri, yerleşimbilim, yerleştirilme, yerli baltası, yerli çekirge, yerli yerince, yerli yerinde, yerlileştirme

12 harfli

babayerlilik, yerlendürmek, Yerlerinize!, yerleşebilme, yerleştirmek, yerli granit, yerli ırklar, yerli toprak, yerli üretim, yerli yerine, yerli yersiz, yerlik bilim, Yerlitahtacı

11 harfli

anayerlilik, arka yerler, ayıp yerler, bursiyerlik, ikiyerlilik, muhayyerlik, tecimyerlik, yerleşikler, yerleşiklik, yerleşilmek, yerleştirme, yerli çeşit, yerli dolap, yerli kavak, yerli kayaç, yerli kütie, yerli nüfus, yerlik tuşu, yerlileşmek

10 harfli

baba yerli, beyerlemek, eyerlenmek, eyerletmek, kayerlemek, stajyerlik, yerleşilme, yerli asma, yerli film, yerli malı, yerli yakı, Yerlibahçe, Yerliçoban, Yerlikavak, yerlileşik, yerlileşim, yerlileşme, yerlü renk

9 harfli

babayerli, bariyerli, Bozyerler, dayıyerli, et yerlik, eyerlemek, eyerlenme, eyerletme, fineyerli, finiyerli, halayerli, ön yerler, yerlenmek, yerleşken, yerleşmek, yerleşmiş, yerli soy, Yerlikhan, yerlikulu, Yerlikuyu

8 harfli

anayerli, eyerleme, yerleşik, yerleşim, yerleşke, yerleşme, yerlicil, Yerliçay, yerligen, yerliğen, yerlisel

7 harfli

yerleme, yerleri, yerlice, Yerlisu

6 harfli

eyerli, iyerli, yerlek, yerliğ, yerlik

5 harfli

yerli, yerlü

Kelime Ara