İçinde YİN geçen kelimeler

İçinde YİN geçen kelimeler 748 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YİN geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) altını kısmak, (bir şeyin) arkası gelmek, (bir şeyin) başına geçmek, (bir şeyin) dibi görünmek, (bir şeyin) dibini bulmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, (bir şeyin) üstüne gelmek, (bir şeyin) üstüne yatmak, (bir şeyin) yerini tutmak, (bir şeyin) yolunu tutmak, (bir şeyin) zamanı geçmek, beyin dalgaları çizelgesi, çekişilmeyince pekişilmez, hay deyince, (ha deyince), öndeyinin standart hatası, sesüstü yinelenimli almaç, yinelenim değiştirimi, YD

24 harfli

(bir şeyin) acısı çıkmak, (bir şeyin) kanını emmek, (bir şeyin) yüzü açılmak, ara yinelenim yükselteci, asit deterjan lif tayini, başa gelmeyince bilinmez, beyin infarktüs sendromu, beyincik kemiksel çadırı, ortalama beyin bölüklüğü, resim taşıyıcı yinelenim, yinelemeli kipsel önerme, yinelgen işlevler kuramı, yumrucuklu beyin pekişim, yumrulu beyin katılanımı, yüzeyin asli eğrilikleri

23 harfli

(bir şeyin) dozu kaçmak, (bir şeyin) önünü almak, azotsuz öz madde tayini, beyin atardamar çemberi, beyin kabuğu displazisi, beyin kelebek hastalığı, hırtlamba gibi giyinmek, kapanak-yin zarı yalımı, neyin nesi (kimin fesi), ses taşıyıcı yinelenimi, solumansal yin akarcası, yarı-yinelemeli tasarım, yüzeyin temel biçimleri

22 harfli

(bir şeyin) eti kemiği, ay yeñisi, (ay yiñisi), beyin üçüncü karıncığı, beyin-beyin-zar yalımı, beyin-omurilik zarları, beyin-omurilik, sıvığı, beyincik zarsal çadırı, bütçe yineleme yöntemi, dosya yineleme hizmeti, gölerimli beyin debesi, ileriye doğru yineleme, istatistiksel özyineli, kalın beyin zar yalımı, propiyonik asit tayini

21 harfli

(bir şeyin) aması var, beyin ince zar yalımı, beyin omurilik sıvısı, beyin yarım yuvarları, beyin-omurilik ekseni, beyin-omurilik sıvısı, beyincik abiyotrofisi, beyincik nöroblastomu, beyinciksel sarsıklık, düğüllü beyin pekişim, kursakçıl beyin zarca, televizyon yinelenimi, tereyağı asidi tayini, yerleşik yin akarcası, yinelenen beklentiler, yineli indirim sınırı, yüksek yinelenim katı

20 harfli

alçak yinelenim katı, beyin zarca gölerimi, beyin zarı sağırlığı, beyincik hipoplazisi, beyinsel-omuriliksel, deneyin denetlenmesi, dizeyin doğal biçimi, resim ara yinelenimi, sanayinin göç etmesi, suda tuzluluk tayini, yineleme algoritması, yinelenmiş örnekleme, yineleyici araştırma, yoğunca (beyin zarı), yüksek yinelenim, YY

19 harfli

beyin dışı (şeyler), beyin yan karıncığı, beyin zar sayrılığı, beyin-alerji ekseni, beyin-omurilik zarı, beyin-yulun yokluğu, beyincik yaprakları, beyinsel gözeneklik, beyinsel kötürümlük, beyinsi konet tomur, beyinsiz-iliksizlik, bütirik asit tayini, dizeyin tanımlılığı, karakter yinelemesi, yemlerde üre tayini, yinelenmiş dörderli, yineleyici bilimler, yiyinti dirimlenimi

18 harfli

ara yinelenim katı, asetik asit tayini, beyin çevre yalımı, beyin karıncıkları, beyin sinir düğümü, beyin yarım küresi, beyin zar kanaması, beyin zar yalımcıl, beyin zar yimuşamı, beyin-yulun zarsal, beyincik karıncığı, beyinsel gözenekçe, dikeyin çap karesi, gıdiyin beli şişdi, Hacıhüseyinyaylası, ham protein tayini, orta beyin su yolu, orta yinelenim, OY, ses ara yinelenimi, son-baş yinelemesi, taşıyıcı yinelenim, ...

17 harfli

aralıklı yineleme, beyin güresizliği, beyin koca çatağı, beyin salyar beze, beyin zar yumşamı, beyin zar-yulunca, beyin zedelenmesi, beyincik atrofisi, beyinsel sağırlık, beyinsel yulunsal, beyinsel-yulunsal, beyinsel-yüreksel, doğrusal yineleme, dolantılı beyinli, Dümrekhüseyinpaşa, Hacıhüseyinefendi, kalın beyin zarca, kuru madde tayini, mabeyin başkâtibi, yineleme öğrenimi, yinelemeli kavram, ...

16 harfli

ayın beyin olmak, beyin darlaklığı, beyin durgunluğu, beyin gangliyonu, beyin hiperemisi, beyin infarktüsü, beyin jimnastiği, beyin kansızlığı, beyin kontüzyonu, beyin laserayonu, beyin sarsıntısı, beyin tümsüzlüğü, beyin zar debesi, beyin zar ingisi, beyin zar yalımı, beyinsel kişilik, beyinsi boğumlar, damar ur beyinli, damga yinelemesi, dışarlak beyinli, dizeyin basamağı, ...

15 harfli

akım yinelenimi, alan yinelenimi, alçak yinelenim, bağ doku tayini, beyin başatlığı, beyin cerrahisi, beyin çıkıklığı, beyin dalgaları, beyin fırtınası, beyin gizilgücü, beyin keseklemi, beyin küçülmesi, beyin sinirleri, beyin suvartısı, beyin-yulun zar, beyincik yalımı, beyinsel abanık, bizden yinliler, cinsiyet tayini, deyi yinelemesi, dizeyin devriği, ...

14 harfli

baş yinelemesi, beğenecekleyin, beyin arıklığı, beyin ayakları, beyin ganaması, beyin gölerimi, beyin kanaması, beyin korteksi, beyin köfekisi, beyin köprüsel, beyin pekişimi, beyincik ağacı, beyincik tuluk, beyinden itmek, beyinden olmak, beyinsi yengeç, bücür yinlilik, dışlak beyinli, dizeyin çözeni, giyinme çadırı, gosipol tayini, ...

13 harfli

acılık tayini, açıktan tayin, ara yinelenim, beyin boşluğu, beyin büklümü, beyin cerrahı, beyin çevrece, beyin köprüsü, beyin körlüğü, beyin oluşumu, beyin taşımlı, beyin yangısı, beyin yıkamak, beyin yokluğu, beyin yumşamı, beyin zarları, beyincil debe, beyinzaryuvar, çıkık beyinli, çoğalık yinli, eliyin artığı, ...

12 harfli

alkol tayini, Altınhüseyin, bakır tayini, başmabeyinci, beyin bakımı, beyin bakısı, beyin çıkımı, beyin debeli, beyin debesi, beyin dışcıl, beyin işlemi, beyin kabuğu, beyin makası, beyin şekeri, beyin takımı, beyin taşımı, beyin üçgeni, beyin yalımı, beyin yıkama, beyin zarsal, beyinsel dil, ...

11 harfli

beyin arağı, beyin fıtkı, beyin kurdu, beyin orağı, beyin ödemi, beyin ölümü, beyin zarca, beyinciksel, beyinsizlik, büyük beyin, dizeyin izi, eşey tayini, gelmişleyin, gerçekleyin, getmişleyin, geyintırmak, giyinebilme, giyiniverme, gördükleyin, guşluhleyin, Hacıhüseyin, ...

10 harfli

ak beyince, akşamleyin, akşamneyin, annakleyin, arkenniyin, âyin dramı, bayakleyin, bencéléyin, bencileyin, beyin altı, beyin göçü, beyin gücü, beyin kökü, beyin kumu, beyin sapı, beyin taşı, beyin zarı, beyincikçe, beyinorağı, beyinsizce, bizcileyin, ...

9 harfli

ancileyin, ara beyin, ara-beyin, arkabeyin, art beyin, art-beyin, aşamneyin, ay yiñisi, balayindi, beyin zar, beyinimsi, beyintipi, cem ayini, erinleyin, erteleyin, geceleyin, geçeliyin, gücüleyin, hadeyince, hayinırak, Hüseyinli, ...

8 harfli

arabeyin, ardbeyin, ayinicem, beyincek, beyincik, beyincil, beyineek, beyinmek, beyinsel, beyinsiz, çireyini, Deyincek, deyinmek, eleliyin, gazbeyin, geyincik, geyinmek, giyinmek, haydeyin, ibriyini, ikiyinci, ...

7 harfli

arhayin, arheyin, ayingeç, beleyin, beyince, beyinli, beyinsi, beyyine, bitiyin, bobayin, Çayinli, diyince, düneyin, eyinbaş, éyinnik, eyleyin, ganoyin, geceyin, giyinem, giyinik, giyiniş, ...

6 harfli

boyine, iseyin, iyinik, iyinti, linyin, mayine, öteyin, ta`yîn, tezyin, Yinanç, yincil, yinice, yiñile, yinmek

5 harfli

ayina, ayink, beyin, ciyin, çeyin, çiyin, deyin, eyink, fiyin, geyin, giyin, goyin, göyin, hayin, kayin, keyin, neyin, peyin, siyin, tayin, teyin, ...

4 harfli

ayin, eyin, iyin, oyin, yinç, yine, yini

3 harfli

yiñ

Kelime Ara