İçinde YİNE geçen kelimeler

İçinde YİNE geçen kelimeler 129 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yine aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yine anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YİNE geçen kelimeler

25 harfli

sesüstü yinelenimli almaç, yinelenim değiştirimi, YD

24 harfli

ara yinelenim yükselteci, resim taşıyıcı yinelenim, yinelemeli kipsel önerme, yinelgen işlevler kuramı

23 harfli

ses taşıyıcı yinelenimi, yarı-yinelemeli tasarım

22 harfli

bütçe yineleme yöntemi, dosya yineleme hizmeti, ileriye doğru yineleme, istatistiksel özyineli

21 harfli

televizyon yinelenimi, yinelenen beklentiler, yineli indirim sınırı, yüksek yinelenim katı

20 harfli

alçak yinelenim katı, resim ara yinelenimi, yineleme algoritması, yinelenmiş örnekleme, yineleyici araştırma, yüksek yinelenim, YY

19 harfli

karakter yinelemesi, yinelenmiş dörderli, yineleyici bilimler

18 harfli

ara yinelenim katı, orta yinelenim, OY, ses ara yinelenimi, son-baş yinelemesi, taşıyıcı yinelenim, yineleme artifaktı, yineleme zorlanımı, yinelemeli bileşik, yinelemesiz önerme, yinelenmiş sormaca

17 harfli

aralıklı yineleme, doğrusal yineleme, Hacıhüseyinefendi, yineleme öğrenimi, yinelemeli kavram, yinelemeli tümlev, yinelenme sıklığı, yinelgen işlevler

16 harfli

damga yinelemesi, doğuşu yineleyiş, kesirli yineleme, radyo yinelenimi, resim yinelenimi, satır yinelenimi, yineleme olanağı, yineleme yöntemi, yinelemeli basım, yinelemeli çözüm, yinelemeli kurgu, yinelemeli süreç, yinelenen altlık, yinelenen başlık, yinelenen deneme, yinelenim kuşağı, yinelenmiş resim, yineleyici bilgi, yinelge ilintisi, yinelgen bağıntı

15 harfli

akım yinelenimi, alan yinelenimi, alçak yinelenim, deyi yinelemesi, kataloğu yinele, küreleyinerisin, özyineli formül, özyineli yordam, yineleme kuramı, yineleme sayısı, yineleme yasası, yinelemeli dizi, yinelgen izerge

14 harfli

baş yinelemesi, ses yinelemesi, ses yinelenimi, son yinelemesi, üye yinelemesi, yinelemeli tuş, yinelenebilmek, yineletebilmek, yineleyebilmek, yinelgen tanım, yineli güvence, yineli indirim

13 harfli

ara yinelenim, özyineli dizi, özyineli seri, soru yineleme, suçu yineleme, yinelenebilme, yineletebilme, yineleyebilme, yinelgen küme

12 harfli

giyinebilmek, son yineleme, yineleme eki, yineligözler

11 harfli

giyinebilme, yinelemesiz

10 harfli

özyineleme, yinelemeli, yinelenmek, yinelenmiş, yineletmek, yineleyici

9 harfli

önyinelem, seniyinen, yine yine, yinelemek, yinelenim, yineleniş, yinelenme, yineletme, yineleyiş

8 harfli

beyineek, özyineli, yine tim, yineleme

7 harfli

beyyine, giyinem, yinekli, yinelem

6 harfli

boyine, mayine

4 harfli

yine

Kelime Ara