İçinde YUL geçen kelimeler

İçinde YUL geçen kelimeler 230 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yul aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yul anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YUL geçen kelimeler

25 harfli

duyulan geçmiş zaman kipi, kırpılmış yulaf yan ürünü

24 harfli

duyulan geçmiş zaman eki

23 harfli

dövülmüş kabuksuz yulaf, Yule-Walker denklemleri

22 harfli

kara haber tez duyulur, kötü haber tez duyulur, yulaf biçimli hücreler, yulaf öğütme yan ürünü

21 harfli

kabuğu soyulmuş madde, yulun yancil pekleşim

20 harfli

duyulan geçmiş zaman, koyulaştırma banyosu, yulaf kapalı rastığı

19 harfli

beyin-yulun yokluğu, kamış yulun yumurca, kaval yulun-soğanca, koyulaştırılmış süt, ocağına su koyulmak, yulaf hasılı silajı, yuları teslim etmek, yuluncul sarsakçalı

18 harfli

beyin-yulun zarsal, kirpiksel-yulunsal, yalaka yulun sasım, yulaf açık rastığı, yulun suyuksuzluğu

17 harfli

beyin zar-yulunca, beyinsel yulunsal, beyinsel-yulunsal, damızcıl-yuluncul, koyulaştırabilmek, Kuyulu temelatımı, yuluncul sarsakça

16 harfli

boz yulun yalımı, çeç imik yulunca, duyulur duyulmaz, kamış yuluncacıl, kaval yuluncacıl, koyulaştırabilme, koyun koyultmacı, tuk imik yulunça, tük yulun yalımı, yulaf yemlik unu, yulun gölerimcil, yulun tümsüzlüğü, yulun yelpilenim

15 harfli

ak yulun yalımı, akarsu oyulgusu, beyin-yulun zar, çok duyulu algı, dışarık duyular, kurşun buyulağı, soyulmuş öğecik, yazuğu soyulmak, yulun bücürlüğü, yulun küçülmesi, yuluncul kanama

14 harfli

büzük-yulunsal, duyulan sıklık, duyulanma hızı, işine koyulmak, kavuzsuz yulaf, önde oyuldular, yulun gölerimi, yulun kanarımı, yulun pekleşim, yulunsal yumur

13 harfli

duyulak olmak, duyulmamışlık, ekşi doyuluğu, guyulu guyulu, izin duyulmak, kamış yulunca, kaval yulunca, koyulaştırıcı, koyulaştırmak, kuyulu düşmek, normal oyulgu, öt koyulaşımı, sinir duyuluk, sinir-yulunca, yulaf toprağı, yular keskisi, yuları takmak, yularlı keser, Yule denklemi

12 harfli

adı duyulmak, çayır yulafı, dip oyulması, duyulabilmek, göz-yuluncul, katır yuları, koyulabilmek, koyulaştıran, koyulaştırma, koyulukölçer, Kuyulutatlar, oyulgalanmak, sağduyululuk, sırt yulunca, soyulmuş yem, yer oyulgusu, Yukarıkuyulu, yulaf hasılı, yulaf kavuzu, yulaf samanı, yular parası, ...

11 harfli

Aşağıkuyulu, boz yulunca, çayıryulafı, çeç yulunca, deve yuları, duyulabilme, duyulur ısı, heyula gibi, koyulabilme, Kuyuluhöyük, Kuyulukışla, Kuyulusebil, oyulgalamak, oyulgalanma, tük yulunca, uzun boyulu, Yule süreci, yulun yalım, yulunsuzluk

10 harfli

ak yulunca, aryulanmak, duyulmamış, duyulurluk, kayulanmak, koyulaşmak, Koyulhisar, moyullamak, oyulgalama, oyulganmak, oyulkanmak, veliyullah, yular sapı, yularlayan

9 harfli

duyulanma, duyulatan, goyultmaç, guyulamak, koyulaşan, koyulaşık, koyulaşım, koyulaşma, koyultmaç, koyultmak, kuyulamak, oyulgamak, oyulganma, oyulğamak, oyulkamak, oyulyamak, sağduyulu, sarıyulaf, uyuleşmek, Üçkuyular, yulaf unu

8 harfli

doyulmak, duyulmak, koyulmak, koyultma, kuyulama, oyulgama, sağgoyul, soyulgan, soyulmak, soyulmuş, şoyulmak, yoyulmak, yulaflık, yularlığ, yularsız, yulgamak, yulunsal, yuyulmak

7 harfli

Ayulduz, doyulma, duyulma, duyultu, duyulur, koyulga, koyulma, koyuluk, Kuyular, Kuyuluk, oyulmak, sıçoyul, soyulma, soyulum, uyulmak, yulaçañ, Yulaflı, yulamak, yularlı, yulunca

6 harfli

ahuyul, buyulu, heyula, Kuyulu, oyulga, oyulgu, oyulka, oyulma, oyuluş, uyulma, Yuları, yulduz, yulmak, yultar

5 harfli

biyul, boyul, yulaf, yulak, yulan, yular, yulga, yulha, Yuluğ, yuluk, yulun

4 harfli

yulâ

3 harfli

yul

Kelime Ara