İçinde YUMU geçen kelimeler

İçinde YUMU geçen kelimeler 433 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YUMU geçen kelimeler

25 harfli

cins horoz yumurtada öter, döllenmiş balık yumurtası, nispi yumurta verimliliği, olgun yumurtalık folikülü, yumurcuk taşır (bitkiler), yumurta azalması sendromu, yumurtanın özgül ağırlığı

24 harfli

birincil yumurta hücresi, düzlük-yuvarlaklık uyumu, karıncıl yumurtalık alım, salt yumurta verimliliği, yumurtlak çevre gölerimi, yumuşak böbrek hastalığı, yumuşak civciv hastalığı

23 harfli

açınırlar dizgesi uyumu, altın yumurtlayan tavuk, dış yardım konsorsiyumu, fertilize olmuş yumurta, göz yumulabilir yanılgı, paskalya yumurtası gibi, pendilöz yumuşak fibrom, yumulu oturuş (yumulma), yumurta kanalı gebeliği, yumuşak ge (ğ) uzunluğu, yumuşatma alıştırmaları

22 harfli

balık yumurtlama alanı, çift kabuklu yumuşakça, kalınlık-incelik uyumu, mezolekital yumurtalar, polilesital yumurtalar, yapay yumurtlama alanı, yumurta kanalı yangısı, yumurtalık dışı böyüme, yumurtalık-boru yalımı, yumurtlama persistensi, yumuşatıcı laksatifler

21 harfli

altın yumurta mantarı, ayrı yumurta ikizleri, bankalar konsorsiyumu, çift yumurta ikizleri, kabuksuz yumurtlatmak, sentrolesital yumurta, yumurcuklu kurd eşini, yumurgamsı=yımırtamsı, yumurta şekil indeksi, yumurtalık atardamarı, yumurtaya kulp takmak, yumuşak geçişli GARCH, yumuşak kaplumbağalar, yumuşak odaklı mercek, yumuşak-kaplumbağalar

20 harfli

bir gözlü yumurtalık, dikenli yumuşakçalar, ince kabuklu yumurta, sürekli yumur yalımı, tek yumurta ikizleri, tek yumurta ikizliği, yalaka yumursal inme, yumurta keseli larva, yumurtalık-boru alım, yumurtlama yoğunluğu, yumuş ağzından akmak, yumuşak doğum kanalı, yumuşak kaya fosfatı

19 harfli

batipelajik yumurta, cevahir yumurtlamak, çokgözlü yumurtalık, fol yok yumurta yok, kamış yulun yumurca, telolesital yumurta, üst yumurtalaklılar, yapışkan yumurtalar, yatın yumurtalıkçıl, yumurcak bulaştıran, yumurcuklu kurdeşen, yumurta ana hücresi, yumurta verimliliği, yumurtalık folikülü, yumurtalık gebeliği, yumurtalık gölerimi, yumuşak bağlantılar, yumuşak cıva klorür, yumuşak ortaklıklar, yumuşak yüzgeçliler, yumuşak-yüzgeçliler, ...

18 harfli

artlık-önlük uyumu, bir suyuğun doyumu, cevher yumurtlamak, çift yumurta ikizi, eklenti yumurtalık, epipelajik yumurta, ilkel yumuşakçalar, ilkel-yumuşakçalar, omur iliksel yumur, parlak yumuşak tel, paskalya yumurtası, pastırmalı yumurta, sertleşmiş yumurta, tin yumuş bilimsel, tin-yumuş bilimcil, yatın-yumurtlakçıl, yumurta ana gözesi, yumurta kabuğu unu, yumurta-piçigiller, yumurtalık kalkanı, yumurtalık yangısı, ...

17 harfli

açıl yumul böceği, amniyotik yumurta, belder yumur yöre, büyük sesli uyumu, çarpık yumurtacık, dokut yumuş bilim, döllenmiş yumurta, göz kasları uyumu, gözlenmiş yumurta, ıspanaklı yumurta, kistik yumurtalık, küçük sesli uyumu, tek yumurta ikizi, üst yumurtalakçıl, üye yumuşlanımcıl, yumurta kanalları, yumurta sızıntısı, yumurta yoğunluğu, yumurtadan çıkmak, yumurtalığı altta, yumurtalığı üstte, ...

16 harfli

alesital yumurta, artık yumurtalık, büyük ünlü uyumu, çıkarların uyumu, kemik yumuşaması, küçük ünlü uyumu, mantar kambiyumu, ünlü-ünsüz uyumu, Üst yumurtalıklı, yumurcuklu dabaz, yumurda bırakmak, yumurga çevrecil, yumursal-üdüksel, yumurta albümini, yumurta bırakımı, yumurta oluşması, yumurta tepeciği, yumurtacı ırklar, yumurtalık kisti, yumurtaya gelmek, yumurtlak ağrısı, ...

15 harfli

abanırlar uyumu, açınıklar uyumu, Altyumurtalıklı, balık yumurtası, başı yumuşaklık, dokut yumuşcası, kıymalı yumurta, pelajik yumurta, sağlık koruyumu, sucuklu yumurta, tin yumuş bilim, tuz yumurtlamak, yansılama uyumu, yumurta hücresi, yumurta kapsülü, yumurtalı dönem, Yumurtalık düzü, yumurtlak kesim, yumurtlama göçü, yumurtlayabilme, yumurtlayıverme, ...

14 harfli

alt yumurtalık, mozaik yumurta, suyumuk arıtan, üst yumurtalık, üye yumuşlanım, yulunsal yumur, yumulup düşmek, yumur-obruksal, yumurda basmak, yumurta eldesi, yumurta gözesi, yumurta kabuğu, yumurta kanalı, yumurta kesesi, yumurta örtüsü, yumurta sarısı, yumurtamantarı, yumurtlak yöre, yumurtlayamama, yumurtlayanlar, yumurtlıyanlar, ...

13 harfli

basınç duyumu, bit yumurtası, bürgeç soyumu, ılıh yumurtda, kış yumurtası, kişilik uyumu, koç yumurtası, olgun yumurta, su yumuşatıcı, üdük yumurcul, yumulganböcek, yumulkanböcek, yumurca bilim, yumurcaklılık, yumurga yapan, yumurta bilim, yumuş bilgini, yumuş istemek, yumuşak başlı, yumuşak çelik, yumuşak damak, ...

12 harfli

Avrupa uyumu, başı yumuşak, devin duyumu, engel duyumu, göz-el uyumu, katı yumurta, kiriş duyumu, oynak yumuru, sessiz uyumu, sıdıkyumurta, sülük koyumu, taş yumuşamı, yeryumurtası, yumurta dişi, yumurta ökçe, yumurta piçi, yumurta zarı, yumurtacılık, yumurtalıkça, yumurtlakçıl, yumurtlatmak, ...

11 harfli

ağzı yumulu, coşku uyumu, ışık duyumu, Kamu yumuşu, lop yumurta, renk duyumu, sesli uyumu, ünsüz uyumu, üzü yumuşah, vokal uyumu, yamığ yumuğ, yamık yumuk, yamıl yumul, yamuğ yumuğ, yamuh yumuh, yamuk yumuk, yamul yumul, yamur yumur, yumuh gözlü, yumuk gözlü, yumuk yumuk, ...

10 harfli

ağzı yumuh, ağzı yumuk, göz yumusu, kas duyumu, renk uyumu, topyumurta, yumuklaşma, yumurcacıl, yumurcaklı, yumurcuksu, yumurtacık, yumurtalıh, yumurtalık, yumurtamsı, yumurtlama, yumuş ehli, yumuşak su, yumuşaklık, yumuşatıcı, yumuşatmak, yuryumuşak, ...

9 harfli

azı yumuk, et soyumu, göz oyumu, göz yumuk, öküzuyumu, ses uyumu, uyumukluk, yamı yumu, Yumukören, yumulböcü, yumurgalı, yumurtacı, yumurtlak, yumuşacık, yumuşakça, yumuşamah, yumuşamak, yumuşatış, yumuşatma, yur yumuş

8 harfli

iş uyumu, tuyumuna, uyumukça, yumuhluh, Yumuklar, yumukluk, yumulgaç, yumulgan, yumulkan, yumulmaç, yumulmah, yumulmak, yumurcak, yumurcuk, yumurgan, yumurmak, yumursal, yumurtda, yumuşama, yumuşdaş, yumutmak, ...

7 harfli

yumucak, yumuçma, yumulma, yumultu, yumurca, yumurda, yumurga, yumurlu, yumurta, yumuruh, yumuşak, yumuşcu, yumuşçu

6 harfli

yumuca, yumulu, yumuru

5 harfli

yumuk, yumur, yumuş

Kelime Ara