İçinde ZI geçen kelimeler

İçinde ZI geçen kelimeler 4380 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ZI geçen kelimeler

25 harfli

açtı ağzını, yumdu gözünü, ağzına bir lokma koymamak, ağzına yüzüne bulaştırmak, ağzından baklayı çıkarmak, ağzını açıp gözünü yummak, akciğer damar şavk yazımı, armudun önü, kirazın sonu, azıcık aşım ağrısız başım, baklayı ağzından çıkarmak, beyazın adı, esmerin tadı, (biri biriyle) zıt gitmek, (birini) ağzına baktırmak, (birinin) ağzına tükürmek, bul ve değiştir sihirbazı, çam sakızı çoban armağanı, çemberkanal, denizyıldızı, çevrimiçi kayıt sihirbazı, damarsal-öyke şavk yazımı, deniz-kızı-semendergiller, donanım yükleme sihirbazı, durduraç yuvgu sızdırmazı, ...

24 harfli

açıklık hızı, açısal hız, ağız (veya ağzını) açmak, ağzına vur, lokmasını al, ağzında bakla ıslanmamak, ağzından lokmasını almak, basılmış yazılı yapıtlar, bezdimcil 2- oturga sızı, birbirinin ağzına girmek, (birinin) ağzını kapamak, (birinin) ağzını tıkamak, (birinin) nabzına girmek, bulamaçsal kızıl damarlı, buyurun cenaze namazına!, Cumhuriyet dönemi yazını, Danimarka kırmızı sığırı, denizkızı semendergiller, döviz kuru yazılı değeri, düşünü ve yazın ürünleri, geçerli sayışım yazılığı, göğüs çaprazında savunma, ipten kazıktan kurtulmuş, ...

23 harfli

ada yazılı borç belgiti, ağzı dolu dolu konuşmak, ağzı kulaklarına varmak, ağzı(nın) tadını vermek, ağzının içine baktırmak, ağzının kokusunu çekmek, ağzının tadını kaçırmak, ağzıyla içmesini bilmek, Allah senden razı olsun, alna yazılan başa gelir, arakoruncak yazılıkları, Avrupa kırmızı örümceği, ayraçsız yazılış biçimi, bir şeyden) ağzı yanmak, (bir şeyi) ağzına atmak, (birinin) nazını çekmek, buyruklusuna yazılı çek, büyük çiçekli aslanağzı, değerlemede yazılı eder, dış kazıkta bacak kapma, geniş anlamda para arzı, ...

22 harfli

ada yazılı pay belgiti, ağzına bir kemik atmak, ağzına geleni söylemek, ağzını dilini bağlamak, akış başına doruk hızı, alnında yazılmış olmak, Asya tipi üretim tarzı, atmık kın görüntüyazım, ayraçlı yazılış biçimi, Belarus kırmızı sığırı, Belçika kırmızı sığırı, Belmont kırmızı sığırı, bildirici kütüğe yazım, bilgi akış hızı birimi, (bir şeyi) hazır etmek, (birinin) kızı kısrağı, bulamaçsal kızıl damar, buz üstüne yazı yazmak, çarpım-hızıl bağıntısı, deli kızın çeyizi gibi, doğal nüfus artış hızı, ...

21 harfli

ağzından çıt çıkmamak, ağzının kâhyası olmak, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek, aklı zıvanadan çıkmak, Andromet takımyıldızı, armut piş ağzıma düş!, arzın fiyat esnekliği, ateşsiz kızık sarılık, bant zımpara makinesi, boğazına dikkat etmek, boğazında düğümlenmek, bulamaçlı kızıl damar, çoğu gitti, azı kaldı, çoğu zarar, azı karar, damzık dirikçik yapar, dar anlamda para arzı, demir oksit kırmızısı, dış çizgili yazı tipi, ekmek aslanın ağzında, İsrail kırmızı sığırı, ...

20 harfli

adını ağzına almamak, ağzında yaş kalmamak, ağzından inci saçmak, ağzını kiraya vermek, ağzını poryaza açmak, ağzıyla kuş tutsa..., alın yazısı değişmez, arıtımsız üreme hızı, artek yazılış biçimi, azıştırma fışkırtımı, (birine) nazı geçmek, burçlar takımyıldızı, diskzımpara makinesi, düşük kızıl sıcaklık, düzeltme yazılımları, fordist üretim tarzı, girintili (yazılmış), GSMH zımni deflatörü, günlük büyük yazılık, hazırlanmış atmosfer, hazırlayıcı dengelem, ...

19 harfli

ağ arayüzü yazıcısı, ağzı boşa seğirtmek, ağzı dili bağlanmak, ağzı kulağına yakın, ağzı olan konuşuyor, ağzına geldiği gibi, ağzına kira istemek, ağzına ... koymamak, ağzından yel alsın!, ağzının perhizi yok, alnının kara yazısı, ananın bahtı kızına, araekyazılış biçimi, arıtımlı üreme hızı, avazı çıktığı kadar, aynı ağzı kullanmak, azına başına bakmak, benekli kazıkkuyruk, boğazından artırmak, boğazından geçmemek, buğakçıl kuş palazı, ...

18 harfli

absorpsiyon cihazı, açık tür yazı tipi, ağ kurma sihirbazı, ağzı burnu yerinde, ağzı dili tutulmak, ağzı guyun hapamak, ağzığerik basmacık, ağzına deve tepmek, ağzına volta almak, ağzının suyu akmak, alizarin kırmızısı, alyuvar çökme hızı, AMM örnekleme hızı, Aslan takımyıldızı, ateşlik sızdırmazı, azınlıklar sistemi, bağıl suverme hızı, bağırsak kazıntısı, bahçe kızılkuyruğu, balık helmintiyazı, Bestkırmızı boyası, ...

17 harfli

açık kapı hırsızı, ağzı kalabalıklık, ağzı kulaklarında, ağzı teneke kaplı, ağzı var dili yok, ağzına gem vurmak, ağzına yakışmamak, ağzından dökülmek, ağzından kaçırmak, ağzını geveletmek, ağzını gezeletmek, ağzını mühürlemek, ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ağzını yavşalamak, ağzının mührü ile, akademik hazırlık, alçı kazıma resim, alttan dişli kazı, aşırı kızık yalım, atriyum ven nabzı, ...

16 harfli

ağzı açık kalmak, ağzı göğe değmek, ağzı kilitlenmek, ağzına taş almak, ağzını bağlatmak, ağzını gegelemek, ağzını gevelemek, ağzını hayra aç!, ansızına uğramak, avır zıvır etmek, Avrupa kızılcığı, azı gulana vamak, azınlık grupları, azınlık hükûmeti, azınlıkta kalmak, bağlantı yıldızı, bırmızı badımcan, boğazında kalmak, boğazını kazımak, boğazını yırtmak, boğumlanma tarzı, ...

15 harfli

9 iğneli yazıcı, açıklama yazısı, ağzı kara olmak, ağzı kenetlilik, ağzı kilitlilik, ağzı süt kokmak, ağzığerik nazlı, ağzına düşmemek, ağzına takılmak, ağzından çıkmak, ağzından kapmak, ağzını bağlamak, ağzını koklamak, ağzını lolanmak, ağzını öğelemek, ağzını sanıtmak, ağzını toplamak, akşam kızıllığı, aldı sazı eline, altyazı düğmesi, Amerika doymazı, ...

14 harfli

abazıya yilmek, açtırma ağzımı, ağzı gevşeklik, ağzı kalabalık, ağzım sallamak, ağzına okunmak, ağzına ökünmek, ağzının kaşığı, aklık kızıllık, alev kırmızısı, Aşağıkızılkale, Aşağıkızılkaya, Aşağıpulluyazı, ateş kırmızısı, atlaya zıplaya, ayak hokkabazı, azımsanabilmek, azımsayabilmek, azınlık kümesi, babasının kızı, bağırsak stazı, ...

13 harfli

ağız mızıkası, ağızını yemek, ağzı ayrılmak, ağzı bozukluk, ağzı büyüklük, ağzı köpürmek, ağzı sulanmak, ağzı varmamak, ağzın fal ola, ağzına çalmak, ağzına düşmek, ağzına sağlık, ağzına sıçmak, ağzına tıkmak, ağzını bozmak, ağzını dutmak, ağzını kesmek, ağzını silmek, ağzını tutmak, ağzını yaymak, Akşam Yıldızı, ...

12 harfli

açık kırmızı, açık yazılış, Afgan tazısı, afyon sakızı, ağzı açıklık, ağzı astarlı, ağzı çelikli, ağzı gırağlı, ağzı karalık, ağzı kenetli, ağzı kılavlı, ağzı kilitli, ağzı kinetli, ağzı kurusun, ağzı mühürlü, ağzı oynamak, ağzı sıkılık, ağzın soğuya, ağzına almak, ağzına etmek, ağzına kadar, ...

11 harfli

ağaç sakızı, ağzı boşuna, ağzı esenli, ağzı gevşek, ağzı haltak, ağzı havada, ağzı havalı, ağzı kapalı, ağzı peklik, ağzı yokarı, ağzı yumulu, Ağzıkarahan, ağzına başa, akarsu ağzı, akışlı yazı, alın kazısı, alın yazısı, altyazılama, Arap tazısı, Armutluyazı, arslan ağzı, ...

10 harfli

ada yazılı, Ağaç kazık, ağız yazım, ağzı açmak, ağzı bağlı, ağzı bozuk, ağzı büyük, ağzı cıvık, ağzı guyun, ağzı güzel, ağzı keşli, ağzı kızıl, ağzı kilit, ağzı kitli, ağzı kokan, ağzı kutlu, ağzı liman, ağzı püsür, ağzı yelli, ağzı yomlu, ağzı yumlu, ...

9 harfli

abazırmak, Acem ağzı, Ağız gazı, ağrı sızı, ağzı açık, ağzı açuk, ağzı berk, ağzı dolu, ağzı gara, ağzı kara, ağzı perk, ağzı sıkı, ağzı unnu, Ağzıbüyük, Ağzıdelik, ağzığerik, ak yazılı, akış hızı, alan hızı, alazıtmak, alfa fazı, ...

8 harfli

abazımak, abazıpka, abı kızı, Açıkyazı, ağa arzı, Ağcayazı, Ağılyazı, ağzı ala, ağzı aşa, ağzı bek, ağzı bir, ağzı boş, ağzı pek, ağzı pis, ağzı yaş, Ağzıaçık, Ağzıkara, Akçayazı, akzıtmak, alanyazı, alazımak, ...

7 harfli

acakızı, Adayazı, ağzıllı, Ağzıpek, alayazı, alazIaç, altyazı, Anayazı, ansızın, añsuzın, arayazı, arzıman, arzıval, azı boş, azı pis, azıdişi, azıklık, azıksız, azınlık, azınmak, azırgan, ...

6 harfli

Akyazı, anazıt, azazıl, azıcıh, azıcık, azıcıl, azıkçı, azıklı, azımak, azınah, azıntı, azırak, azırgu, azısal, azıski, azışma, azıtım, azıtma, bazıca, bazıma, bazısı, ...

5 harfli

alazı, arazı, Arzık, arzıl, arzız, avzın, Ayzıt, azığa, azılı, azına, azını, azzıh, azzık, bazık, bazın, bızık, bızım, bızın, bızır, bozık, buzzı, ...

4 harfli

arzı, azıg, azıh, azık, azım, azın, azış, azıt, bazı, cazı, cızı, çızı, kazı, kuzı, mazı, mızı, pazı, razı, sızı, tazı, uzık, ...

3 harfli

azı, zığ, zıh, zıl, zıp, zır, zıv

2 harfli

Kelime Ara