İçinde ZIM geçen kelimeler

İçinde ZIM geçen kelimeler 378 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ZIM geçen kelimeler

25 harfli

akciğer damar şavk yazımı, damarsal-öyke şavk yazımı, iri taneli zımpara kâğıdı, lazım gelmek (veya olmak), silindir zımpara makinesi, yazım kuyruklayıcı süreci

24 harfli

kötü amaçla kütüğe yazım, yatın-hortum şavk yazımı

23 harfli

göreceli tıkızımsı küme, göreceli tıkızımsı uzay, ikili düğümlenmiş yazım, kütüğe yazımın niteliği, yatın-borga şavk yazımı

22 harfli

atmık kın görüntüyazım, bildirici kütüğe yazım, parke zımpara makinesi, soluk burguca yazımcıl, solumansal şavk yazımı, şerit zımpara makinesi, tümleyici kütüğe yazım

21 harfli

armut piş ağzıma düş!, bant zımpara makinesi, yapıtın kütüğe yazımı, yaratıcı kütüğe yazım, zımni fiyat deflatörü

20 harfli

diskzımpara makinesi, GSMH zımni deflatörü, kütüğe yazım dizgesi, sağmaç görüntü yazım, yararlık yazımlıları, yazım kuyruklayıcısı

19 harfli

dirgersel yer yazım, karne yazım defteri, kütüğe yazım yasağı, sıkıştırılmış yazım, soluk burguca yazım

18 harfli

Kazımkarabekirpaşa, kesin kütüğe yazım, kişi kılığı yazımı, kütük yazım süresi, oynak bağlam yazım, üdük görüntü yazım

17 harfli

alçı kazıma resim, cenaze levazımatı, kişi dokum yazımı, kişi kılık yazımı, üstyazım programı

16 harfli

boğazını kazımak, ismi lazım değil, kara damar yazım, kişi doku yazımı, kökünden kazımak, liğen ışın yazım, özek şavk yazımı, taşkazıma sanatı, tetirini kazımak, üstyazım çizgesi, yazım yöneticisi, zımparalama yağı

15 harfli

bağırsak yazımı, erdenlik yazımı, kırılcayazımsal, kişi ıra yazımı, kösnüklük yazım, kuyruktan yazım, neme lazımcılık, sütmükçül yazım, yazım çizinliği, yazım işleçleri, yazım kuralları, Yeniköynazımbey, karadamar yazım

14 harfli

açtırma ağzımı, ağzım sallamak, azımsanabilmek, azımsayabilmek, dolaysız yazım, gerdirgi yazım, gırtlak yazımı, hazım denemesi, Kazımkarabekir, kımıltı yazımı, kökünü kazımak, levazım bölüğü, levazım sınıfı, nazım hesaplar, perçin zımbası, sayrılık yazım, senteri yazımı, suyukçul yazım, taylamlı nazım, tıkızımsı küme, tıkızımsı uzay, ...

13 harfli

azımsanabilme, azımsayabilme, bağlam yazımı, bürgeç yazımı, dışa sızımcıl, dokut yazımcı, geyrek yazımı, ısık yazımcıl, işitim yazımı, kazıma bıçağı, kırmızımtırak, kızım karşıtı, sağrak yazımı, serbest nazım, söylenyazımcı, ulamalı yazım, yazım dizgesi, yazım kuyruğu, yazım önerisi, yerinde yazım, zımparalanmak

12 harfli

bağır yazımı, bağlam yazım, bant zımpara, beyazımtırak, böbrek yazım, cücük yazımı, çabakzımbası, damar sızımı, damar yazımı, disk zımpara, dokut yazımı, durum yazımı, fikir yazımı, içirik yazım, kafa kazımak, kazıma resim, keserzımbası, kırılcayazım, kırmızımamye, kütüğe yazım, levazımcılık, ...

11 harfli

badem zımba, bez zımpara, beze yazımı, biçim yazım, boyun yazım, çayak yazım, dalak yazım, darahızımak, darak zımba, deri yazımı, dölgü yazım, hazımsızlık, ışık yazımı, İkili yazım, kabzımallık, kaya kızımı, kemik yazım, kiriş yazım, kulak yazım, levazımatçı, olay yazımı, ...

10 harfli

ağız yazım, ansız azım, azımsanmak, azımsınmak, baş yazımı, bir damzım, çekerzımba, çıkmazımsı, dalbızımak, değeryazım, dışa sızım, dil yazımı, farzımuhal, garızımıza, hazımsızca, ısık yazım, ışın yazım, kan yazımı, kırmızımsı, nâzım plan, nazım türü, ...

9 harfli

alkazımak, azığzımak, azımsamak, azımsanma, azımsayış, azımsımak, beyazımsı, dalazımak, danazımak, darazımah, darazımak, dıbızımak, düş azımı, etcıvazım, göz yazım, güç yazım, Hazımoğlu, ilazımsız, Kazımpaşa, levazımat, levazımcı, ...

8 harfli

abazımak, alazımak, alızımak, arzımand, ayazımak, azımsama, cımzımak, danzımak, dımzımak, düş azım, gañzımak, hazımsız, kabzımal, kavzımak, Kazımiye, kützımba, lazımlık, marzıman, Nazımbey, Nazımiye, ne lazım, ...

7 harfli

arzıman, bazımba, harzıma, hazımlı, Ildızım, ımzımak, kazımaç, kazımak, kazımık, Kızımay, levazım, mızımak, mülazım, nazımlı, pızımak, sazımak, sızımtı, uzyazım, yazımcı, zımazık, zımbalı, ...

6 harfli

azımak, bazıma, damzım, ımzıma, iİazım, ilazım, kazıma, lazıme, mızıma, Nazıma, zımara, zımarı, zımari, zımbık, zımbır, zımbon, zımnen, zımpır, zımpon, zımrık, zımzık, ...

5 harfli

bızım, hazım, hızım, kazım, lazım, nazım, sızım, tazım, yazım, zımak, zıman, zımba, zımır, zımni, zımni

4 harfli

azım

Kelime Ara