İçinde ZA geçen kelimeler

İçinde ZA geçen kelimeler 6159 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

za aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. za anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ZA geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) zamanı geçmek, abomazal refluks sendromu, anastomozis arteryovenoza, azat etmek (veya eylemek), cadı kazanı gibi kaynamak, Chelidonichthys lastoviza, çekirdekler arası uzaklık, doğrusal dönüşümler uzayı, duyulan geçmiş zaman kipi, el kazanıyla aş kaynatmak, eş zamanlı ilketki dizeyi, eştümleşik zaman serileri, evlerden ırak (veya uzak), frontpage sunucu uzantısı, gebelik alloimmünizasyonu, gelecek zaman sıfat-fiili, geniş zaman kipinin şartı, glossitis aktinobasilloza, görülen geçmiş zaman kipi, Güney Avrupa dişli sazanı, güvenceli faiz arakazancı, ...

24 harfli

ağrısız baş mezarda olur, art zamanlı anlam bilimi, aza saymak, (aza tutmak), azalan bakiyeler yöntemi, azalımlı boşinanç boyutu, balantidiyumlu dizanteri, bantlı bayraklı sazancık, birinci kategoriden uzay, birinci sayılabilir uzay, Bolzano-Weierstrass savı, Cezanın geri bırakılması, cezayı kaldıran nedenler, dermatitis medikamentoza, duyulan geçmiş zaman eki, el kazanıyla aş kaynamaz, Elizabeth dönemi sahnesi, endüstriyel organizasyon, enerjisi azaltılmış gıda, eşgüdümlü evrensel zaman, geçmiş zaman sıfat-fiili, gelecek zaman isim-fiili, ...

23 harfli

açıklayıcı zarf tümleci, açıktan (para) kazanmak, ağza tat, boğaza feryat, aktif temelli pazarlama, art zamanlı ses bilgisi, âşığa Bağdat uzak değil, beklenen olasılı kazanç, belirsiz bağıntı zamiri, Bipartizan Dış Politika, bozacının şahidi şıracı, buzağıların inappetenzi, buzağıların indigesyonu, büyük Cezayir menekşesi, cezaları toplama kuralı, cezayı azaltan nedenler, coryza gangrenosa bovum, çevirim oyunluğu yazarı, dikey pazarlama sistemi, eksternal fertilizasyon, ensesinde boza pişirmek, eş zamanlı anlam bilimi, ...

22 harfli

(birini) gaza getirmek, akciğerzarı, göğüszarı, alveoler epitelizasyon, aman zaman dedirtmemek, anamala katılan kazanç, anteriyor prezantasyon, art zamanlı dil bilimi, aşım zamanında besleme, azalan bakiyeler usulü, azalan verimler yasası, azan kurda kızan köpek, balantidiyal dizanteri, Banach-Zareski teoremi, bazal hücre epteliyomu, bazal hücreli karsinom, beyin-beyin-zar yalımı, beyin-omurilik zarları, beyincik zarsal çadırı, bireşimsel uzambilgisi, Brazzaville Konferansı, budala buzağı sendromu, ...

21 harfli

(bir şeye) imza atmak, (bir şeyi) imza etmek, (birine) zahmet olmak, açık pazar politikası, ağır kazan geç kaynar, Altın Montazah tavuğu, aman zaman diñnememek, azlık-çokluk zarfları, bantlı süslü sazancık, başı kazan gibi olmak, bazal metabolik değer, belirsiz geçmiş zaman, benzeşik uzambiçimler, benzoin kondenzasyonu, beşikten mezara kadar, beyin ince zar yalımı, bilgilendirilmiş rıza, bilharziyal dizanteri, bir kıza dünür düşmek, borsa kapitalizasyonu, boyun bir karış uzadı, ...

20 harfli

(birine) ceza kesmek, ağartısal zar yalımı, ağızdan ağıza düşmek, ağzını poryaza açmak, apeks partis petroza, area kribroza sklera, Arşimed sıralı uzayı, Arşimet sıralı uzayı, artritis tüberküloza, aşırı kapitalizasyon, aşmaçlı doğru-uzaysı, ayırtık ölçevli uzay, azalan aritmetikdizi, bağlantı zaman aşımı, bakışık uzambiçimler, balık hidrolizatları, bantlı ayna sazancık, bazal hücreli adenom, belirli geçmiş zaman, betimsel uzambilgisi, beyin zarca gölerimi, ...

19 harfli

(hava) ayaza çekmek, abızamzak çamkavak, adî uzatılmış kesir, akma sınırı uzaması, alizarin monofosfat, alveoler dental zar, aman zaman bilmemek, aman zaman vermemek, Anzavur ayaklanması, Arşimet Riesz uzayı, Arşimet-Riesz uzayı, aydınlatma uzaklığı, azalan oranlı vergi, azalıp çoğalan para, azalmayan fonksiyon, bacaklarını uzatmak, bağışıklık kazanmak, basınç duyu azalımı, Belonesox belizanus, benzalkonyum klorür, benzer uzambiçimler, ...

18 harfli

(birine) zar atmak, abuzamzak kayabaşı, açık pastörizasyon, adçekmeyi kazanmak, affınıza sığınarak, ağır erkeli muzari, ağız ağıza getirme, akciğerzarı kovuğu, aktif immünizasyon, alizarin kırmızısı, altına imza koymak, altuzay düzgünlüğü, arakazanç ticareti, art zamanlı yöntem, Avrupa Uzay Kurumu, avurt zavurt etmek, ayerza çom beldeği, azalan aşınma payı, azalan besi durumu, bağırsak kızartısı, bağlama zarf-fiili, ...

17 harfli

ağır hapis cezası, ağız ağıza vermek, ağrı duyu azalımı, ağza sıhturamamak, akyuvar azalımcıl, alelade pazarlama, alizarinopurpurin, Allah rızası için, Anadolu kazaskeri, anamalın azalması, antibranşiyal zar, Apollo uzay aracı, Arap ortak pazarı, aza çoğa bakmamak, azalan maliyetler, azaltma yanlılığı, basit zamanlı kip, bazal azot değeri, bazal metabolizma, belediye zabıtası, belirsiz zamirler, ...

16 harfli

açıklık kazanmak, ağır ceza işleri, ağır para cezası, ağız ağıza vêmek, ağız mukoza zarı, ak yuvar azalımı, alerjik ekzantem, alıntının zamanı, alloimmünizasyon, alopesia diffuza, alt vektör uzayı, alttan kazaratar, altuzay ilingesi, altuzaya izdüşüm, amip dizanterisi, amipli dizanteri, And ortak pazarı, avır zavır etmek, avur zavur etmek, ayerza sayrılığı, ayrılabilir uzay, ...

15 harfli

abdestbozan otu, aduzayı nesnesi, ağıza ip ölçmek, ağızardı abanık, ağşamlı zabahlı, Akdeniz havzası, aksillar ak zar, akyuvar azalımı, alizarin sarısı, Allah´ın cezası, Allah´ın gazabı, alt mukoza katı, altdoğru-uzaysı, ameba verrukoza, amonyum okzalat, anabolizan ilaç, analitik uzanım, araba mezarlığı, arı dizanterisi, arızalanabilmek, arızalanıvermek, ...

14 harfli

A-doğru-uzaysı, açısal uzaklık, adına imzalama, adli eczacılık, ahlak zabıtası, akçalı yazanak, akıl zayıflığı, akıllara zarar, aklimatizasyon, alayı bazarlık, alıcı uzaklığı, alkış kazanmak, altdan bazarlı, anestetizasyon, ansefalizasyon, antidizanterik, anzavır gavırı, arabi bazarlıh, arızalanabilme, arızalanıverme, art zamanlılık, ...

13 harfli

Abaza peyniri, abaza tahtası, abazan kalmak, abraza gitmek, açmaza düşmek, ağ gözatıcısı, ağ muhafazası, ağ zar yalımı, ağızdan ağıza, ak zar yalımı, akıllara seza, akuzatif hâli, aleyim zahman, altdoğru-uzay, area kribroza, avlama zamanı, ayrılmış uzay, azalan zincir, azaltılabilme, azamet satmak, azarlanabilme, ...

12 harfli

abaza kesimi, abazan olmak, abazanlaşmak, abezan olmak, açı uzaklığı, ağ zar görüm, ağıza düşmek, ağşam bazarı, ağza almamak, akasya zamkı, akciğer zarı, akorn buzağı, akşam pazarı, Alzac süreci, amele pazarı, amniyon zarı, amortizasyon, ana zamanlar, ankadazabrak, aptest bozan, ara zamanlar, ...

11 harfli

abazambalak, abazanlaşma, abdestbozan, Abdürrezzak, abızamzalak, abrozavanlı, ad kazanmak, adli zabıta, ağıza gomak, akıla zarar, akşam azadı, akşam ezanı, altın kozak, amaçlı kaza, ara yazanak, Arabizasyon, arabozanlık, arızalanmak, arızasızlık, art zamanlı, artı kazanç, ...

10 harfli

abaz zabaz, abır zabır, abızartlak, aboral zar, abur zabur, açığa imza, açık pazar, açık zaman, ağ zar gör, ağız ağıza, ağza gomak, ahir zaman, akla zarar, alay bozan, aman zaman, anıt mezar, anıt-mezar, apır zapır, ara kazanç, arap zamkı, arızalanma, ...

9 harfli

abazambak, abazanlık, abızambak, abızamzah, abızamzak, abuzambah, abuzambak, abuzamzak, açık imza, afin uzay, ağ zarcıl, ağı bozan, ağır ceza, alaybozan, anızaekim, arakazanç, azabilmek, azabunsuz, Azadistan, azadlamak, azaklamak, ...

8 harfli

abuzayık, ağ tuzak, ağ zarca, ak zarca, akuzatif, akzahran, akzambak, alavzada, alazağar, alızamak, alizarin, alt uzay, alzaymır, amcazade, Anzaklar, arabozan, arızasız, asilzade, azabilme, azadelik, azaltıcı, ...

7 harfli

Abazaca, âcizane, aduzayı, ağzaçık, akkozak, Akmezar, Akpazar, alazada, alkazar, altuzay, ankazak, anzarot, anzaroz, anzarut, anzavır, anzavur, arızalı, arzanlı, ayzaran, azadlığ, azağlak, ...

6 harfli

a`zamî, abazan, abézan, ağ zar, Akozan, alloza, anizaz, arbaza, arzani, aynaza, azacıh, azacık, azacuh, azacuk, azadan, azadlu, azağan, Azaklı, azalak, azalan, azalım, ...

5 harfli

abaza, acaza, ağzan, akzar, alaza, Anzak, arıza, ariza, arzah, arzak, arzam, arzan, azade, Azadi, azame, azami, azazi, azzan, azzap, azzar, barza, ...

4 harfli

a`zâ, avza, azab, azad, azak, Azam, azan, azap, azar, azat, azav, azay, baza, beza, bıza, biza, boza, buza, caza, ceza, cıza, ...

3 harfli

aza, eza, ıza, izâ, zaa, zaç, zad, zag, zağ, zal, zam, zan, zap, zar, zat, zay

2 harfli

za

Kelime Ara