İçinde ZAM geçen kelimeler

İçinde ZAM geçen kelimeler 761 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

zam aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. zam anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ZAM geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) zamanı geçmek, duyulan geçmiş zaman kipi, eş zamanlı ilketki dizeyi, eştümleşik zaman serileri, gelecek zaman sıfat-fiili, geniş zaman kipinin şartı, görülen geçmiş zaman kipi, kılcal damar dolum zamanı, ortalama güneş zamanı, Oz, yedekleme zaman çizelgesi

24 harfli

art zamanlı anlam bilimi, duyulan geçmiş zaman eki, eşgüdümlü evrensel zaman, geçmiş zaman sıfat-fiili, gelecek zaman isim-fiili, gelecek zamanın hikâyesi, gelecek zamanın rivayeti, gerçek yıldız zamanı, Yz, görülen geçmiş zaman eki, iş parçacığı zamanlaması, logaritmik zaman çizgesi, mevduat munzam karşılığı, saf rastsal zaman serisi, zaman serisi çözümlemesi, zaman serisi özellikleri

23 harfli

art zamanlı ses bilgisi, belirsiz bağıntı zamiri, eş zamanlı anlam bilimi, gâvur orucu gibi uzamak, geniş zaman sıfat-fiili, gerçek güneş zamanı, Gz, görülmeyen geçmiş zaman, katmerli birleşik zaman, Mozambik bantlı levreği, muntazam sık bağ dokusu, nitrozamin zehirlenmesi, rivayet birleşik zamanı

22 harfli

aman zaman dedirtmemek, art zamanlı dil bilimi, aşım zamanında besleme, bireşimsel uzambilgisi, doğrusal zaman eğilimi, durağan zaman serileri, eş zaman deprem eğrisi, eş zamanlı ses bilgisi, gelecek zaman görünümü, geniş zaman isim-fiili, geniş zamanın hikâyesi, hikâye birleşik zamanı, hiperbolik uzambilgisi, izdüşümsel uzambilgisi, katmerli bileşik zaman, ortalama yıldız zamanı, öğrenilen geçmiş zaman, sinir uzamı anestezisi, sürekli zaman serileri, uzambilgisel uzambiçim, vergilerde zaman aşımı, ...

21 harfli

aman zaman diñnememek, belirsiz geçmiş zaman, benzeşik uzambiçimler, de Sitter uzay zamanı, düzlemsel uzambilgisi, eş zamanlı bilgisayar, eş zamanlı dil bilimi, eş zamansız yenilemek, geçmiş zaman ad fiili, geçmiş zaman görünümü, gelecek zamanın şartı, geniş zamanm rivayeti, hekzametilen tetramin, işlemci zamanlayıcısı, kabuk oluşumlu egzama, koşul birleşik zamanı, koşutzamanlı uygulama, şartlı birleşik zaman, ulaçlı birleşik zaman, uzambilgisel olasılık, uzambilgisel ortalama, ...

20 harfli

bağlantı zaman aşımı, bakışık uzambiçimler, belirli geçmiş zaman, betimsel uzambilgisi, birleşik zamanlı kip, cebirsel uzambilgisi, çöl zambağı ekstresi, çözümsel uzambilgisi, duyulan geçmiş zaman, eş zamanlı ilgileşim, eşleşik uzambiçimler, fiilde zaman kayması, geçmişte geniş zaman, gelecek zaman ortacı, geniş zaman görünümü, gerçek zamanlı çıkış, gerçek zamanlı giriş, görülen geçmiş zaman, HDEK aduzamı nesnesi, itibari hizmet zammı, kesikli zaman serisi, ...

19 harfli

abızamzak çamkavak, akma sınırı uzaması, aman zaman bilmemek, aman zaman vermemek, benzer uzambiçimler, birzamanlı kanunlar, boş zaman etkinliği, bütçe zaman doğrusu, eliptik uzambilgisi, geçmiş zaman ortacı, gel zaman git zaman, geniş zamanın şartı, gerekli emek zamanı, görev zamanlayıcısı, hekzametilen diamin, interdigital egzama, parmak arası egzama, Riemann uzambilgisi, salt iyelikçi zamir, türetik uzambilgisi, yedek zaman aralığı, ...

18 harfli

abuzamzak kayabaşı, art zamanlı yöntem, belirsizlik zamiri, Dekart uzambilğisi, egzama eritematoza, egzama püstüllosum, egzama vezikülozum, eş zamanlı olmayan, eş zamanlı tepkime, eş zamansal yöntem, fiilî hizmet zammı, gelecek zaman kipi, geniş zaman ortacı, isimli zamir öbeği, karşı zaman vuruşu, Mozambik tilapiası, munzam karşılıklar, N-asetilglikozamin, özdeş uzambiçimler, şimdiki zaman kipi, topluluk zamirleri, ...

17 harfli

basit zamanlı kip, belirsiz zamirler, birincil zamanlar, dimetilnitrozamin, dönüşlülük zamiri, egzama kurustozum, egzama papüllozum, egzama seboreikum, egzama verrukozum, eş zamanlı yöntem, evresel zaman, ez, gebeliğin uzaması, geçmiş zaman kipi, glikozaminoglikan, gökgünlüğü zamanı, ilgin uzambilgisi, kapaç zamanlaması, kendinden zamanlı, kılıçoyunu zamanı, küçük dil uzaması, nizamiye karakolu, ...

16 harfli

alıntının zamanı, berk geniş zaman, boş zaman ilgisi, dâhilî nizamname, döl düşme zamanı, egzama skuamozum, eş zamanlı dekor, eş zamanlı sahne, geniş zaman kipi, herzamanlı kanun, ikincil zamanlar, iltizâmî muâmele, karşılıklı zamir, katı uzambilgisi, sığınık zamirler, tohumlama zamanı, uzama faktörleri, uzambilgisel yer, uzamdaş işlevler, üleştirme zamiri, yanlış zamanlama, ...

15 harfli

ayrılı zamirler, berk geri zaman, beslenme zamanı, egzama bullozum, egzama maditans, etekleri uzamak, geniş zaman eki, gökbilim zamanı, gösterme zamiri, haber zamirleri, ibrecek uzaması, ilgileme zamiri, iltizam yöntemi, kızamuk karşıdı, nizamiye kapısı, özedönüş zamiri, pekitmeli zamir, sağsözlük zaman, seboreik egzama, trimetobenzamit, uzama esnekliği, ...

14 harfli

art zamanlılık, bağıntı zamiri, bağlama zamiri, belgisiz zamir, belirsiz zamir, birleşik zaman, değirgi zamanı, devşiri zamanı, dördüncü zaman, ekzojen egzama, elastiki uzama, elle zamanlama, endojen egzama, fiil zamirleri, hüzzam beşlisi, istilzam etmek, kişi zamirleri, mazamort olmak, nergis zambağı, ortalama zaman, özne zamirleri, ...

13 harfli

avlama zamanı, azamet satmak, başlıca zaman, bileşik zaman, birinci zaman, catlığ zamanı, derişik zaman, desti zambağı, devlük zamanı, dönüşlü zamir, ekonomik uzam, eş zamanlılık, filmsel zaman, gayrimuntazam, gelecek zaman, geniş zamanlı, ikindi zamanı, ilerüki zaman, iltizam etmek, iltizam usulü, intizamsızlık, ...

12 harfli

akasya zamkı, ana zamanlar, ara zamanlar, aynı zamanda, bir zamanlar, Bizam sıçanı, bölge zamanı, dikim zamanı, dikkat uzamı, dilcik uzamı, döküm zamanı, durak zamanı, eş zamanlama, fiilde zaman, galaktozamin, geçmiş zaman, göreli zaman, güneş zamanı, günlük zaman, hasat zamanı, Hekzamitiyaz, ...

11 harfli

abazambalak, abızamzalak, art zamanlı, atom zamanı, azami fiyat, basit zaman, çift zamanı, çöl zambağı, dılak uzamı, dili uzamak, egzama nazi, ekim zamanı, eş zamanlık, eş zamansız, gayrinizami, geniş zaman, hayat zamkı, ileri zaman, ilgi zamiri, ilkel zaman, ilzam etmek, ...

10 harfli

açık zaman, ahir zaman, aman zaman, arap zamkı, beyzambağı, bililtizam, bir zamzam, birzamanlı, calkazamak, daldızamak, damağzamak, egzamatoid, emek zaman, eş zamanlı, eşit zaman, geri zaman, glikozamin, glukozamin, heksozamin, hekzozamin, intizamsız, ...

9 harfli

abazambak, abızambak, abızamzah, abızamzak, abuzambah, abuzambak, abuzamzak, Azamettin, bir zaman, boş zaman, dar zaman, egzamatöz, elirzaman, her zaman, iltizamcı, intizamlı, kızamıcık, kızamıklı, kızamıksı, nizamname, ölü zaman, ...

8 harfli

akzambak, alızamak, azametli, benzamak, cüzzamlı, egzamalı, eş zaman, gızambah, gızambuh, goğzamak, harzamba, ilkzaman, iltizami, istilzam, kapzamak, kavzamak, kavzamlı, kazamını, kızambuh, kızambuk, kovzamak, ...

7 harfli

bezamek, bozamık, buzamak, gızamık, iltizam, intizam, kavzama, kazamak, kazamat, kızamık, kızamuk, mazamaz, mezamir, muazzam, nizamlı, tozamak, uzamdaş, zamanla, zamanlı, zamarıh, zamayır, ...

6 harfli

a`zamî, azamet, balzam, bâzama, cüzzam, çozama, egzama, hüzzam, kizama, munzam, namzam, nizami, uzamak, uzamış, zamâna, zamane, zamarı, zambak, zambıh, zambık, zambır, ...

5 harfli

arzam, azame, azami, fazam, hızam, ilzam, kızam, lizam, muzâm, nizam, uzama, zamah, zamat, zambı, zamet, zamıh, zamır, zamir, zamka, zamlı, zamme

4 harfli

Azam, izam, uzam, zama, zamh, zamk, zamp

3 harfli

zam

Kelime Ara