İçinde ZARF geçen kelimeler

İçinde ZARF geçen kelimeler 66 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

zarf aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. zarf anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ZARF geçen kelimeler

25 harfli

kapalı zarf usulü artırma, veri zarflama çözümlemesi, zarf cümlesi veya tümcesi

23 harfli

açıklayıcı zarf tümleci

21 harfli

azlık-çokluk zarfları, zarf fiil ~ gerundium

19 harfli

karşılaştırma zarfı

18 harfli

bağlama zarf-fiili

17 harfli

kapalı zarf usulü, pekiştirmeli zarf

16 harfli

gerçekleme zarfı, pekiştirme zarfı, zarf besleyicisi, zarf-fiil ekleri, zarflık ile hali

15 harfli

karşınlık zarfı, küçültmeli zarf, zarf fiil grubu, zarf-fiil grubu

14 harfli

gösterme zarfı, küçültme zarfı, zarf oluşturma

13 harfli

birleşik zarf, dışbükey zarf, dolaysız zarf, nicelik zarfı, nitelik zarfı, saltıklı zarf, yadsıma zarfı, zarf eğrileri, zarfsız virüs

12 harfli

astarlı zarf, derece zarfı, dolaylı zarf, miktar zarfı, türemiş zarf, zarf tümleci

11 harfli

bağlaç zarf, durum zarfı, mekân zarfı, zaman zarfı, zarf deyimi, zarf eğrisi

10 harfli

basit zarf, ortak zarf, sayı zarfı, soru zarfı, tarz zarfı, zarf atmak, zarflanmak, yalın zarf

9 harfli

hâl zarfı, yer zarfı, yön zarfı, zarf-fiil, zarfçılık, zarflamak, zarflanma

8 harfli

Hezarfen, zarfalık, zarfında, zarflama

7 harfli

zarflık

6 harfli

zarfçı, zarflı

4 harfli

zarf

Kelime Ara