İçinde ZAYI geçen kelimeler

İçinde ZAYI geçen kelimeler 193 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ZAYI geçen kelimeler

25 harfli

doğrusal dönüşümler uzayı, Hausdorff topolojik uzayı, piyasanın zayıf etkinliği, zayıf tekillikti çekirdek

24 harfli

cezayı kaldıran nedenler, zayıf yerinden yakalamak

23 harfli

cezayı azaltan nedenler, Lp'de zayıf yakınsaklık, uzayın pseudo karakteri, vektör uzayının yönleri, yerel düzey durum uzayı, zayıf kutupsal çekirdek, zayıf asitler ve bazlar

22 harfli

büyükçe özlekler uzayı, çarpım ilingesel uzayı, etkinliği zayıf piyasa, karmaşık diziler uzayı, kesikli örneklem uzayı, metrik topolojik uzayı, operatörün sıfır-uzayı, Riemann katmanlı uzayı, sürekli örneklem uzayı, topolojik vektör uzayı, vektör uzayının tabanı, zayıf başarım sendromu

21 harfli

çarpım doğrusal uzayı, eşlek uzayında ilinge, frechet—Urysohn uzayı, ilingesel eşlek uzayı, ilingesel yöney uzayı, karmaşık vektör uzayı, n boyutlu Öklit uzayı, WinNT aduzayı nesnesi, zayıf buzağı sendromu, zayıf dışsal değişken

20 harfli

Arşimed sıralı uzayı, Arşimet sıralı uzayı, cebirsel eşlek uzayı, matrisin satır uzayı, matrisin sütun uzayı, t durum uzayı modeli, zayıf iyot çözeltisi

19 harfli

Arşimet Riesz uzayı, Arşimet-Riesz uzayı, çarpım düzgün uzayı, doğal Fréchet uzayı, geometrik zayıflama, gerçel vektör uzayı, karteziyen En uzayı, sağ eşkümeler uzayı, sol eşkümeler uzayı, T3? topolojik uzayı, zayıf diferansiyeli, zayıf durağansızlık, zayıf kuzu sendromu, zayıf özdeşleştirme, zayıflama katsayısı

18 harfli

fonksiyonlar uzayı, kuasi-Banach uzayı, sıralı yöney uzayı, T1 topolojik uzayı, T2 topolojik uzayı, T4 topolojik uzayı, To topolojik uzayı, zayıf alan ligandı, zayıf durağanlılık, zayıflama eşdeğeri

17 harfli

H1(Rn)Hardy uzayı, hafızayı yoklamak, mozayık hastalığı, ortak etken uzayı, ortası zayıf fiil, sanal adres uzayı, yarı Montel uzayı, yerel Öklit uzayı, zayıf yakınsaklık, zayıflatılmış suş

16 harfli

alt vektör uzayı, Kolmogorov uzayı, ön Hilbert uzayı, ön-Hilbert uzayı, uzayın karakteri, zayıf elektrolit, zayıf tutarlılık, zayıf yarım adım, C katmanlı uzayı

15 harfli

aduzayı nesnesi, aşırı zayıflama, başı zayıf fiil, beden zayıflığı, Hausdorff uzayı, Minkowski uzayı, parametre uzayı, sinirleri zayıf, sonu zayıf fiil, Tychonoff uzayı, zayıf dışsallık, zayıf eşanlılık, zayıf noktalama, zayıf üstün mal, zayıflatabilmek, zayıflayabilmek

14 harfli

akıl zayıflığı, Lebesgue uzayı, Lindelöf uzayı, olasılık uzayı, örneklem uzayı, Riemyann uzayı, Riesz altuzayı, yakınlık uzayı, zayıf topoloji, zayıflatabilme, zayıflayabilme

13 harfli

benzeti uzayı, dayanak uzayı, diziler uzayı, Finsler uzayı, frechet uzayı, Hilbert uzayı, L1 + L2 uzayı, nitelik uzayı, Öklit n-uzayı, Schwarz uzayı, zayıf araçlar, zayıf durağan, zayıf fiiller, zayıf ikinlik

12 harfli

Banach uzayı, Euclid uzayı, faktör uzayı, hiçlik uzayı, zayıf açınık, zayıf bağlar, zayıf düşmek

11 harfli

Baire uzayı, bölüm uzayı, bütçe uzayı, C (M) uzayı, denek uzayı, dikeç uzayı, dizeç uzayı, durum uzayı, eşlek uzayı, karar uzayı, kolon uzayı, öklid uzayı, Öklit uzayı, ölçüm uzayı, örtüş uzayı, Riesz uzayı, satır uzayı, sütun uzayı, yöney uzayı, zayıf çekim, zayıf itmek, ...

10 harfli

denizayısı, olay uzayı, renk uzayı, zayıf asit, zayıf harf, zayıf para, zayıf ünlü, zayıflamak, zayıflatma, zayıflayış

9 harfli

azayınsız, Coo uzayı, T3? uzayı, zayıf baz, zayıf ses, zayıflama

8 harfli

abuzayık, l2—uzayı, T1 uzayı, T2 uzayı, T4 uzayı, To uzayı, tozayıcı, zayıflık, zayınlık

7 harfli

aduzayı, C uzayı, Kuzayır, mozayıh, zayıfsı

6 harfli

bozayı, uzayış

5 harfli

zayıf

Kelime Ara