İçinde ZİN geçen kelimeler

İçinde ZİN geçen kelimeler 780 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

zin aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. zin anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ZİN geçen kelimeler

25 harfli

(bir yer) zindan kesilmek, (birinin) izinden yürümek, anadingil gezinti yatağı, “bazin” tesallübî eritemi, benzinli güvenlik ışıtacı, deoksiadenozin monofosfat, deoksiguanozin monofosfat, elektron transfer zinciri, eozin metilen mavisi agar, genel ağ dizin hizmetleri, hematoksilen-eozin boyası, internet dizin hizmetleri, oral eozinofilik granülom, radikal zincir reaksiyonu, yalın özel izin anlaşması, zincir başlatıcı kodonlar, zincirleme isim tamlaması

24 harfli

açık zincirli bileşikler, at izi it izine karışmak, “bazin” kılsal ergenliği, dallanmış karbon zinciri, denkbiçim soru çizinliği, guanozin monofosfat, GMP, hazine borçlanma belgiti, hipereozinofilik sendrom, hipofizin anteriyor lobu, hipofizin gama hücreleri, içerilmiş Markov zinciri, it izi at izine karışmak, izinsiz çoğaltılan yapıt, sık kullanılanlar dizini, toptan eşya fiyat dizini, yurda giriş izin belgesi, zincir bölünme tepkimesi

23 harfli

(birini) zincire vurmak, bağlantı noktası dizini, benzin püskürtme basacı, dizin bağlantılı tahvil, dizin kopyalama aracısı, elektron taşıma zinciri, eozinofil metamiyelosit, eozinofilik kas yangısı, eozinofilik lökositozis, eozinofilik panosteitis, guanozin trifosfat, GTP, Harvard dizin çizelgesi, insani yoksulluk dizini, kendiliğinden dizinleme, özel izin alanın yükümü, reel kesim güven dizini, sonra-düzenli dizinleme, toplantı dizin sunucusu, ücretlerin dizinlenmesi, yığınsal soru çizinliği, zincirbent ayaklı koşma, ...

22 harfli

(bir yer) zindan olmak, (birine) zincir vurmak, (birinin) izine basmak, besin zinciri basamağı, doğum zinciri tutacağı, etkin dizin gözatıcısı, guanozin difosfat, GDP, hafif meromiyozin, LMM, İMKB Ulusal-100 Dizini, işçilik maliyet dizini, Laspeyres fiyat dizini, nedensel zincir modeli, önce-düzenli dizinleme, yazardan izinsiz basım, yoksulluk açığı dizini, zincirli boru anahtarı

21 harfli

abeceli sayısal dizin, ağır meromiyozin, HMM, bazin'in şa'rî aknesi, benzinde kan kalmamak, dışsatım izin belgesi, dizin kirişi gırılmak, dizin sistemi aracısı, eozinofilik keratitis, fiyat ağırlıklı dizin, hazine güvenceli bono, İMKB Ulusal-30 Dizini, İMKB Ulusal-50 Dizini, insani gelişim dizini, işgücü maliyet dizini, izinli erişim hakları, izinsiz çeviri süresi, özel izin anlaşmaları, protein tirozin kinaz, satınalma gücü dizini, sekizinci tür dağılım, tüketici fiyat dizini, ...

20 harfli

alt dizinlerle silme, bağlantılı dizinleme, çapraz gölgeli çizin, dışalım izin belgesi, dizin hizmeti adları, dizin hizmeti hesabı, dizin içerik listesi, dizine dayalı tahvil, dizinin genel terimi, dizinli sıralı kütük, eozinofil granülosit, eozinofilik granülom, eşit ağırlıklı dizin, gözüne dizine dursun, guanin sitozin oranı, ihracat izin belgesi, kendüzin yavu kılmak, klorozindamin klorür, miyozin filamentleri, ortak dizin kısayolu, özel izin alışverişi, ...

19 harfli

artan zincir koşulu, çapraz taralı çizin, çevirmeli ağ dizini, çizim ekli çizinler, dışa açıklık dizini, emir komuta zinciri, eozinofil miyelosit, eozinofilik pnömoni, Fisher fiyat dizini, Fisher ideal dizini, göreceli güç dizini, hazine borç belgiti, izinsiz işe gelmeme, karın sinir zinciri, karşıtlı sezinletiş, magazin (izlencesi), Opisthocomus hoazin, yıllık ücretli izin, yoksulluk dizinleri, Zincirsi perçinleme, zorunlu izin düzeni

18 harfli

alfa-sayısal dizin, ana denetim çizini, ayrımsal dizinleme, benzine kan gelmek, birim kayıt dizini, bulanık zincirleme, dizin hizmeti kabı, dizinin üst limiti, düz zincirli alkan, eozinofil hücreler, finansal dizinleme, hazine borçlanması, kafa sayısı dizini, lüteinizing hormon, sınırlı yasal izin, yıllık izin dönemi, yürürlükteki dizin, Zincirleme borçlar, zincirleme konuşum, zincirleme tepkime, zincirlenmiş liste

17 harfli

adenozin deaminaz, benzin göstergesi, dizin sınıfı kabı, eozinofil lökosit, eozinofilik ülser, göreli güç dizini, görüşme çizinliği, hazine defterdarı, Herfindahl dizini, inozin monofosfat, izin dağıtıcılığı, kaynakçasal dizin, kesik DNA zinciri, lider DNA zinciri, mekanik dizinleme, özel izinli banka, sekizinci ağırlık, sempatetik zincir, silahtar hazinesi, sülfabromometazin, tercil sezinlenim, ...

16 harfli

“bazin” görünüğü, benzin istasyonu, “brudzinski” imi, çizinti önleyici, dallanmış zincir, denizineğigiller, dietilkarbamazin, dizin fonksiyonu, Dow-Jones dizini, eozinofilik plak, gelmezine gitmek, güvenlik zinciri, hazine güvencesi, hazine kağıtları, hizmetler dizini, izinli ilk baskı, kişisel dizinler, kurşunsuz benzin, magazinleştirmek, mal kanal dizini, mansure hazinesi, ...

15 harfli

aktarma zinciri, ana dizin ağacı, anakök (dizini), bağıntılı dizin, bozunma zinciri, çocuk drezinası, dağıtma zinciri, devlet hazinesi, dokuncası sizin, eliñiziñ artığı, gezinen örümcek, hasoda hazinesi, ilk dize dizini, izin yöneticisi, izini kaybetmek, kelime hazinesi, kümeler zinciri, magazin dünyası, magazinleştirme, merezine dolmak, özel izin hakkı, ...

14 harfli

bakteriyolizin, “bazin” örneği, benzin ayırıcı, benzin pompası, bezini yıkamak, çalışma dizini, Demircimüezzin, deoksiadenozin, deoksiguanozin, devingen dizin, dizin ~ indeks, dizin sayıları, dizin sunucusu, dizin yönetimi, dizine gözatma, dizinin limiti, dizinleme dili, dizinli tahvil, firezine ekmek, gizin uzunluğu, görüntü dizini, ...

13 harfli

aile gazinosu, aylıksız izin, azalan zincir, baş çeğzinmek, baş çevzinmek, baş çiğzinmek, başmüezzinlik, benekli çizin, benzin basacı, besin zinciri, değer zinciri, dekor zinciri, delta zinciri, denizinekleri, dizin hizmeti, dizin oturmak, dizin yazmacı, dizin yöntemi, doğum zinciri, Erzincanlılık, Ezine peyniri, ...

12 harfli

akto-miyozin, artan zincir, askı zinciri, borsa dizini, çeğzindürmek, çizintilenim, dihidralazin, dizin altını, dizin çökmek, dizin değeri, dizin kütüğü, dosya dizini, eozinofilüri, ferman sizin, fibrinolizin, fiyat dizini, gama zinciri, gezinebilmek, gezinti yeri, güven dizini, hazine açığı, ...

11 harfli

aktomiyozin, asepromazin, benzincilik, benzinlemek, çizin çizin, desmoprezin, dizin ağacı, dizin dizin, dizinlenmek, eozinoblast, eozinofilik, fenotiyazin, Gal zinciri, gazinoculuk, gezinebilme, glazingleme, guaifenezin, guanozin, G, heterolizin, hezin hezin, izin çıkmak, ...

10 harfli

açık dizin, ASE dizini, başmüezzin, benzinleme, bir düzine, buprofezin, CAC dizini, çizincilik, çizinölçüm, çizintisiz, dakarbazin, denizineği, dizin boyu, dizin dili, dizin yeri, dizinlemek, dizinlenme, eozinofili, eozinopeni, Erzincanlı, Ezinepazar, ...

9 harfli

adezinler, ağ dizini, alt dizin, ana dizin, benzinlik, ceğzinmek, cehzinmek, çeğzinmek, çevzinmek, çeyzinmek, çizintili, değzinmek, dış dizin, dışhazine, dizin fon, dizinleme, ek dizini, eozinofil, hazinedar, hemolizin, j zinciri, ...

8 harfli

adenozin, benzinci, benzinli, bezinyağ, bizingit, cezinmek, çezinmek, elbizine, Erzincan, erzingan, evzinmek, gazinocu, genezine, geñsizin, geñsüzin, gerzinge, gezinmeg, gezinmek, Gülsezin, Güzingül, hidrazin, ...

7 harfli

akrozin, andezin, Ayazini, bizinen, bizinki, buzzing, çizinti, direzin, drezina, ezinmek, gezinek, gezinge, gezinik, geziniş, gezinme, gezinti, grazing, Güzinay, güzinge, istizin, izinlik, ...

6 harfli

azinan, benzin, dezine, drezin, duzina, düzine, ezinti, gazino, gezine, guzine, hazina, hazine, hazîni, hezine, ibezin, ikizin, imazin, inozin, irezin, izinli, kazino, ...

5 harfli

bazin, çizin, dizin, ekzin, eozin, Erzin, ezinç, ezine, gezin, güzin, hazin, hezin, kezin, kuzin, lezin, mezin, nizin, Rezin, Sezin, vezin, yûzin, ...

4 harfli

azin, izin, zina, zine, zini, zink

3 harfli

zin

Kelime Ara