İçinde ZİNC geçen kelimeler

İçinde ZİNC geçen kelimeler 147 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ZİNC geçen kelimeler

25 harfli

elektron transfer zinciri, radikal zincir reaksiyonu, zincir başlatıcı kodonlar, zincirleme isim tamlaması

24 harfli

açık zincirli bileşikler, dallanmış karbon zinciri, içerilmiş Markov zinciri, zincir bölünme tepkimesi

23 harfli

(birini) zincire vurmak, elektron taşıma zinciri, zincirbent ayaklı koşma, zincirleme ad tamlaması, zincirli boru mengenesi

22 harfli

(birine) zincir vurmak, besin zinciri basamağı, doğum zinciri tutacağı, nedensel zincir modeli, zincirli boru anahtarı

21 harfli

sekizinci tür dağılım, Wold nedensel zinciri, zincir freze makinesi, zincir mağaza sistemi, zincir polimerleşmesi, zincirleme bankacılık, zincirleme tepkileşim, zincirsi su mercimeği

20 harfli

yan zincir izomerisi, zincirleme borçlancı, zincirleme borçlanım, zincirleme borçlular, zincirli kömürkesici

19 harfli

artan zincir koşulu, emir komuta zinciri, karın sinir zinciri, Zincirsi perçinleme

18 harfli

bulanık zincirleme, düz zincirli alkan, Zincirleme borçlar, zincirleme konuşum, zincirleme tepkime, zincirlenmiş liste

17 harfli

kesik DNA zinciri, lider DNA zinciri, sekizinci ağırlık, sempatetik zincir, zincir dallanması, zincir taşıyıcısı, zincirli kitaplar, zincirli kitaplık, zincirli taşıyıcı

16 harfli

dallanmış zincir, güvenlik zinciri, mısır zincirlisi, ses zincirlemesi, zincir izomerisi, zincir tepkimesi, zincirleme arama, zincirleme dosya, zincirleme kesir, zincirleme liste, zincirleme tasım

15 harfli

aktarma zinciri, bozunma zinciri, dağıtma zinciri, kümeler zinciri, patinaj zinciri, sekizinci çelgi, sekizinci sanat, solunum zinciri, zincir dönüşümü, Zincir makarası, zincirleme kaza

14 harfli

karbon zinciri, kazağı zinciri, mağaza zinciri, Markov zinciri, oynaklı zincir, saadet zinciri, zincir ağırlık, zincir baklası, zincir koruyan, zincir oluşumu, zincir testere, zincirleme suç, zincirli tıkaç

13 harfli

azalan zincir, besin zinciri, değer zinciri, dekor zinciri, delta zinciri, doğum zinciri, Erzincanlılık, kapalı zincir, kappa zinciri, ölçme zinciri, suluk zinciri, tepke zinciri, yeni zincirli, zincir eğrisi, zincir kapağı, zincir kuralı, zincir yüzeyi, zincire vurma, Zincirliköprü

12 harfli

artan zincir, askı zinciri, gama zinciri, lider zincir, öbek zinciri, sekizincilik, soğuk zincir, zincirkemiği, zincirlenmek, Zincirlikuyu, ziya zinciri

11 harfli

benzincilik, Gal zinciri, kar zinciri, söz zinciri, zincef gibi, zincir gibi, zincirkıran, zincirlemek, zincirlenme, Zincirliçay, Zincirlitaş

10 harfli

çizincilik, Erzincanlı, yan zincir, zincelemek, Zincirkale, zincirleme

9 harfli

j zinciri, sekizinci, Zincidere, zincirle!

8 harfli

benzinci, Erzincan, zincifle, zincifre, zincilip, zincirli

6 harfli

zincan, zincef, zincer, zincif, zincir

Kelime Ara