İçinde ZOB geçen kelimeler

İçinde ZOB geçen kelimeler 40 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ZOB geçen kelimeler

20 harfli

triizobütilalüminyum

19 harfli

izobutil vinil eter, izobütil vinil eter, vinil izobütil eter

17 harfli

eşbasınç, izobar,

16 harfli

izobütilkarbinol

13 harfli

iyodozobenzen, izobar eğrisi, izobütilalkol, triizobütilen

12 harfli

izobilâteral

11 harfli

mezoblâstik, zoba zoruna

10 harfli

mezobiyota, Palazobası, rizobentoz, tazobaktam, zobulaşmak, zobunduruk

9 harfli

Azobacter, bozoburnu, izobarlar, rizobiyum, zoburannı

8 harfli

Bozobası, izobütan, zobandık, zobranlı, zobzekil

7 harfli

zobzeki, zopzobu

6 harfli

Düzoba, izobar, Sazoba, zobcuk, zobudu

5 harfli

zobar, zobut

4 harfli

zoba, zobu

Kelime Ara