içkil

içkil

İşkil, kuruntu, kuşku, sanı.


içkil

Kin, garez.


içkil

1. bk.içgil-1. 2. bk.içgil-2. 3. Umut.


içkil

Çok içki içen, ayyaş.


içkil, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'k', 'i', 'l', şeklindedir.
içkil kelimesinin tersten yazılışı likçi diziliminde gösterilir.