içtecim

içtecim İng. home trade

Bir ülkenin ulusal sınırları içinde kalan tecim etkinliği, bk. dıştecim.


içtecim İng. İnland trade, home trade

Bir ülkenin kendi sınırları içinde yapılan tecim.


içtecim

bk. iç ticaret


içtecim, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 't', 'e', 'c', 'i', 'm', şeklindedir.
içtecim kelimesinin tersten yazılışı micetçi diziliminde gösterilir.