içten evlenme

içten evlenme İng. endogamy

Yalnız aynı boy, köy, oymak ya da başka tür bir toplumsal kümenin üyeleri arasında evlenmelere izin veren aile düzeni.


içten evlenme için benzer kelimeler


içten evlenme, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 't', 'e', 'n', ' ', 'e', 'v', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', şeklindedir.
içten evlenme kelimesinin tersten yazılışı emnelve netçi diziliminde gösterilir.