içten ketleme

içten ketleme İng. internal inhibition

(Pavlov) Koşullanma yoluyla kurulan harekete geçme eğilimi karşısında bedende ketleyici bir sürecin uyandığı varsayımı. (Herhangi bir zamanda iki sürecin gücü, tepki yapma eğiliminin gücünü belirler.)


içten ketleme için benzer kelimeler


içten ketleme, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 't', 'e', 'n', ' ', 'k', 'e', 't', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
içten ketleme kelimesinin tersten yazılışı emeltek netçi diziliminde gösterilir.