içten (ses)

içten (ses) İng. on (screen)

Sinema/TV. Sesin, çerçeve içindeki bir kaynaktan çıkması durumu. Dıştan (ses)in karşıtı.


içten (ses) için benzer kelimeler


içten (ses), 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 't', 'e', 'n', ' ', '(', 's', 'e', 's', ')', şeklindedir.
içten (ses) kelimesinin tersten yazılışı )ses( netçi diziliminde gösterilir.