İD ile başlayan kelimeler

İD ile başlayan veya başında İD olan kelimeler 204 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

id aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. id anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İD ile başlayan kelimeler

25 harfli

idari ve teknik teşvikler, idareimaslahat politikası

24 harfli

idari fiyatlama hipotezi, İDK yardımcı programları, idrar torbası eversiyonu, idrar torbası prolapsusu

23 harfli

idiopatik kolon yangısı, idrar yolları tıkanması

21 harfli

idiopatik infertilite, idrar torbası atonisi, idrar torbası fistülü, idrar torbası taşları, idrar torbası yangısı, idrar torbası yırtığı

20 harfli

idareimaslahat etmek, idiopatik yavru atma

19 harfli

idareimaslahatçılık, idiopatik müsinözis, iditol dehidrogenaz, idrar torbası felci

18 harfli

idrar yolları taşı

17 harfli

identikal ikizlik, idiopatik alopesi, idiopatik tetanos

16 harfli

idareimaslahatçı, idaresini bilmek, idâresini kesmek, ideal gaz yasası, idosakkarik asit

15 harfli

idame yemlemesi, idrar birikmesi, idrar sedimenti, idrar tutulması

14 harfli

idame ettirmek, idareimaslahat, ideal kapasite, idealleştirmek, identifikasyon, idiyotaksonomi, idrar tutamama

13 harfli

idame rasyonu, idare kandili, idare lambası, idare meclisi, idari gecikme, ideal çözelti, idealist etik, idealleştirme, idiosinkratik, idrar torbası, idüronik asit

12 harfli

idam sehpası, idare hukuku, idari takdir, iddia makamı, iddiya etmek, idiosinkrazi, idman yapmak, idrar borusu, idrar kesesi

11 harfli

idam cezası, idare amiri, idare etmek, idaresizlik, idari bütçe, idari fiyat, iddia etmek, iddialaşmak, iddiasızlık, idealistlik, idealsizlik, ideleştirme, İDK başlığı, idmansızlık, idonik asit, idrak etmek, idraksizlik, idrar kisti, idrar kutbu, İdris ağacı, idüp kılmak

10 harfli

idam etmek, idarecilik, iddiacılık, iddialaşma, iddialılık, iddiasızca, idelleşmek, ideologlar, iderlenmek, idiyopatik, idmanlılık, idodifenil, idrar taşı, idrar yolu, idrar zoru, İdrisyayla

9 harfli

idarehane, iddialıca, iddianame, ideal gaz, idegelmek, idekakmak, identikal, ideografi, ideolojik, idiklemek, idioblast, idiopatik, idiyogram, idiyopati, İdris otu, İdriskoru, idrografi

8 harfli

id-êlêse, idaresiz, idareten, iddiasız, idealist, idéalité, idealize, idealizm, idealsiz, idelemek, ideogram, ideoloji, idiopati, idirtmek, idişleme, idmansız, idraksiz, idrialen, İdrisköy, idrosfer

7 harfli

idamlık, idarece, idareci, idareli, iddetli, iddiacı, iddialı, iddihar, iddirse, idefiks, İdemköy, identik, ideolog, ideotip, ideşmek, İdikurt, idilmek, idinmek, idiosom, idiotip, idişlem, ...

6 harfli

idalin, ideğen, idemir, İdikut, İdilli, idimiş, idirar, iditol, idojen

5 harfli

idadi, idame, idara, idare, idari, iddia, ideal, idere, idiği, idman, idmek, idola, idrak, idrar, idril, idris, idüğü

4 harfli

idam, idda, idea, idem, idiç, idil, idim, idin, idio, idir, idiş, idol, idoz

3 harfli

îdâ, ide, İdi, İDK, İDT

2 harfli

id

Kelime Ara