IgA

IgA İng. immunoglobulin A

Serum immünoglobulinlerinin % 15'ini oluşturan, 7-11 S çökelme kat sayısına sahip, monomer ya da dimer hâlinde bulunan, 180000-500000 molekül ağırlığına sahip, %8 oranında karbohidrat içeren bir insan immünoglobulini.


IgA İng. immunoglobulin A, IgA

İmmünoglobulin A.


IgA İng. IgA

İmmünoglobulin A.


IgA için benzer kelimeler


IgA, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, I harfi ile başlar, A harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'I', 'g', 'A', şeklindedir.
IgA kelimesinin tersten yazılışı AgI diziliminde gösterilir.