iğneli söz

iğneli söz

a. Dokunaklı, kırıcı söz.


iğneli söz için benzer kelimeler


iğneli söz, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ğ', 'n', 'e', 'l', 'i', ' ', 's', 'ö', 'z', şeklindedir.
iğneli söz kelimesinin tersten yazılışı zös ilenği diziliminde gösterilir.