ıhar

ıhar

İlenç.


ıhar, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'h', 'a', 'r', şeklindedir.
ıhar kelimesinin tersten yazılışı rahı diziliminde gösterilir.