ihracat gümrük vergisi

ihracat gümrük vergisi

bk. dışsatım vergisi


ihracat gümrük vergisi için benzer kelimeler


ihracat gümrük vergisi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'g', 'ü', 'm', 'r', 'ü', 'k', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ihracat gümrük vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev kürmüg tacarhi diziliminde gösterilir.