ihracatçı

ihracatçı

a. İhracat işleriyle uğraşan kimse, dış satımcı, ihraççı.


ihracatçı

bk. dışsatımcı


ihracatçı için benzer kelimeler


ihracatçı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', 'ç', 'ı', şeklindedir.
ihracatçı kelimesinin tersten yazılışı ıçtacarhi diziliminde gösterilir.