ihracatta tarife kontenjanı

ihracatta tarife kontenjanı

bk. dışsatımda tarife kotası


ihracatta tarife kontenjanı için benzer kelimeler


ihracatta tarife kontenjanı, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', 't', 'a', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'f', 'e', ' ', 'k', 'o', 'n', 't', 'e', 'n', 'j', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
ihracatta tarife kontenjanı kelimesinin tersten yazılışı ınajnetnok efirat attacarhi diziliminde gösterilir.