ihraz

ihraz Ar. i§r¥z

a. (ihra:zı) esk. Kazanma, elde etme, erişme.


ihrâz

kapma, kapım (Aneignung, occupation).


ihraz için benzer kelimeler


ihraz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'z', şeklindedir.
ihraz kelimesinin tersten yazılışı zarhi diziliminde gösterilir.