İhrig süreci

İhrig süreci İng. Ihrig process

Demir ve çelik yüzeyleri, silisyum ile örtmede uygulanan özel bir süreç.


İhrig süreci için benzer kelimeler


İhrig süreci, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 'h', 'r', 'i', 'g', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
İhrig süreci kelimesinin tersten yazılışı icerüs girhİ diziliminde gösterilir.