ihtiyatlı

ihtiyatlı

sf. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranan, önlem alan, sakıngan, ihtiyatkâr: “Odaya girince ihtiyatlı hareket ederek parasını yatağın altına koydu.” -S. F. Abasıyanık.


ihtiyatlı için benzer kelimeler


ihtiyatlı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 't', 'i', 'y', 'a', 't', 'l', 'ı', şeklindedir.
ihtiyatlı kelimesinin tersten yazılışı ıltayithi diziliminde gösterilir.