ihtiyomorfik

ihtiyomorfik İng. ichthyomorphic

Balık biçiminde olan.


ihtiyomorfik, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 't', 'i', 'y', 'o', 'm', 'o', 'r', 'f', 'i', 'k', şeklindedir.
ihtiyomorfik kelimesinin tersten yazılışı kifromoyithi diziliminde gösterilir.