ihtiyozorlar

ihtiyozorlar Lat. Ichtyosauria

(Yun. ikhthys: balık; sauras: kertenkele) Sürüngenlerden (Reptilia), İkinci Jeoloji Devri’nde yaşamış ve soyu tükenmiş, balığa benzer vücutlu ve denizde yaşayan tipleri içine alan bir takım. En büyük cinsi 10 m kadar olan Ichthyosaurus'dur.


ihtiyozorlar Dgr. Yun. ikhthys, sauros

(İchtyosauria), (Yun. ikhthys = balık, Yun.sauros-kertenkele): Sürüngenlerin (Reptilia) ikinci jeoloji devresinde yaşamış ve soyu tükenmiş olan, balığa benzer vücutlu ve denizde yaşayan tipleri içine alan bir takımı. En büyük cinsi olan ichthyosaurus 10 m boyunda idi.


ihtiyozorlar, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 't', 'i', 'y', 'o', 'z', 'o', 'r', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
ihtiyozorlar kelimesinin tersten yazılışı ralrozoyithi diziliminde gösterilir.