İK ile biten kelimeler

İK ile biten veya sonunda İK olan kelimeler 9548 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İK ile biten kelimeler

25 harfli

artan marjinal verimlilik, çekirdeksel tepkileşimlik, çok yüksek dayançlı çelik, çok-değişkenli istatistik, dışsatıma yönelik serflik, edilgin-saldırgan kişilik, feminist biyomedikal etik, indüklenmiş radyoaktiflik, iyonik eşdeğer iletkenlik, kezik humma nevbeti=kezik, kuaterner, dörtlü bileşik, nahoş parasalcı aritmetik, olasılıksal türevlenirlik, ostenitli paslanmaz çelik, protandrik hermafroditlik, rotasyonal yetiştiricilik, ruhsal-cinsel gelişmezlik, sığ sertleştirilmiş çelik, tecimsel belgitli öndelik, tek değişkenli istatistik, tepretkisel söyleyemezlik, ...

24 harfli

bakışımlı çok işlemcilik, brüt birincil üretkenlik, coğrafyasal gerekircilik, çeyrekler arası genişlik, diziler arası değişirlik, ferritli paslanmaz çelik, geçmiş yapılı şimdikilik, ihracata yönelik serflik, iktisadi belirlenimcilik, izoperimetrik eşitsizlik, koşulsuz çokdeğişirlilik, n ölçkesine göre eşleşik, ovaryo-abdominal gebelik, ruhbilimsel gerekircilik, sınır eşdeğer iletkenlik, temel öğelerde benzerlik, toplam fiziki verimlilik, toplamsal ayrılabilirlik, ultimobranşiyal cisimcik, uzak veya araçlı yönetik, yerel enküçük değişirlik, ...

23 harfli

belge karşılığı öndelik, beta laktam antibiyotik, bütünsel birim esneklik, dışsatıma dönük serflik, döl yatağı dışı gebelik, döneme özgü çoktürellik, elektrolitik iletkenlik, emtia karşılığı öndelik, erkekte büyük memelilik, genişletilmiş öznitelik, gözlenmeyen çoktürellik, havada sertleşmiş çelik, havada soğutulmuş çelik, havada suverilmiş çelik, ısılsertleşmeli plastik, iletkisel söyleyemezlik, izgesel işilelektriklik, kaldırılabilir tekillik, kasmarsal benekli kezik, koşullu çokdeğişirlilik, mıknatıssal geçirgenlik, ...

22 harfli

adalet ve adaletsizlik, akondroplastik cücelik, antlaşmalı bildirmelik, antlaşmali bildirmelik, aşırı sertleşmiş çelik, başlı başına dilsizlik, bilekçil kayıksı kemik, bingişimli biçimsizlik, bir taraflı eşitsizlik, bir taraflı süreklilik, borçları ödeyememezlik, boşinançsal süreklilik, böbrek üstçül ak çizik, çevirgen tepkileşimlik, çoktürel tepkileşimlik, damarsal yeteneksizlik, deontolojik sezgicilik, dilbilim veya dilcilik, diziler içi değişirlik, ekonomik milliyetçilik, elektriksel iletkenlik, ...

21 harfli

ademi merkeziyetcilik, ademi merkeziyetçilik, alüminyumlanmış çelik, bakır giydirili çelik, başında torbası eksik, bezeli sinirsel kezik, biyolojik değişkenlik, boğmuksal yetersizlik, çıkarımsal istatistik, çift öğecikli özdecik, değişkenli eşitsizlik, dişicik başı, tepecik, dolaşımsal denksizlik, dört kablolu manyetik, egzistansiyalist etik, ekonomik elverişlilik, ekonomik gerekircilik, eleştirel gerçekçilik, epigenetik çeşitlilik, eş olmayan gametillik, eş olmayan gametlilik, ...

20 harfli

ademimerkeziyetçilik, alçak kesitli lastik, anlıksal dengesizlik, ARCH tipi değişirlik, ayaksılı devingenlik, biçimsel değişmezlik, bilinçli belirsizlik, birimsel geçiricilik, birinci şahıs teklik, birleşik olabilirlik, bitkisel gözdeğmelik, biyokimyasal genetik, biyolojik çeşitlilik, bölümsel nedensellik, brakisefalik cücelik, bumbarsal kara kezik, çatal bıçaklık çelik, çevresel belirsizlik, çevresel komplekslik, dava açmada özerklik, doza bağımlı kinetik, ...

19 harfli

abdominal gerginlik, Akdeniz için birlik, arasal yetkinsizlik, artınsal iletkenlik, asit dirençli çelik, ayırt edici özellik, ayrıntılı ödeneklik, belirsiz değerlilik, betimsel istatistik, beyinsel gözeneklik, beyinsiz-iliksizlik, bilimsel deneycilik, bireysel totemcilik, boyutsal dengelilik, Coğrafi Dengesizlik, çapraz eşdeğişirlik, çekirdeksel eksicik, çok değerli özellik, çoköğecikli özdecik, derilgen tekircelik, dışa verimli seslik, ...

18 harfli

ağrılı dikelgenlik, akçalı bildirmelik, akromatik iğ iplik, antiemperyalistlik, apoptotik cisimcik, asimptotik eşitlik, ataklanım itkenlik, Avrupa merkezlilik, bağlantılı işçilik, bakteriyosinojenik, başsız-yüreksizlik, bedensel yetmezlik, belirsiz geçmişlik, belirtmeli bileşik, birbiçimli sertlik, bireysel emeklilik, biyolojik etkinlik, bölüşümde etkinlik, budaksılı dirikçik, büyülü gözdeğmelik, çekirdeksel öğecik, ...

17 harfli

açısal devinirlik, ak yuvarcıl sezik, antidemokratiklik, antikapitalistlik, asteroid cisimcik, atom altı tanecik, Avrupamerkezcilik, ayaksılı dirikçik, belirli geçmişlik, belirtici nitelik, belitlenebilirlik, belli belirsizlik, bileşik geçmişlik, bir tahtası eksik, birinci görmezlik, birlikte yerleşik, bölgesel güvenlik, bölünümlü ürerlik, bronkospazmolitik, bronzlayan vernik, “broussais” cilik, ...

16 harfli

açıklanabilirlik, akçalı ödeneklik, aksiyal iplikçik, aksiyolojik etik, aktüel asitlilik, aldatıcı nitelik, aletli jimnastik, algılanabilirlik, alt dörttebirlik, alt yüklenicilik, alternatifsizlik, altın yüreklilik, amaçlı cimnastik, ampullar gebelik, ansiklopedicilik, araçlı cimnastik, araçlı jimnastik, ardıl değişirlik, arık eksiksizlik, Aristotelesçilik, aslan yüreklilik, ...

15 harfli

abisal derinlik, açık fikirlilik, açık yüreklilik, adam sendecilik, adı belirsizlik, ağızcıl kişilik, ağzı kenetlilik, ağzı kilitlilik, alafranga müzik, alçalan ikinlik, alından bitişik, alternatiflilik, amaçsız yönetik, anahtar özellik, anesteziyolojik, antikomünistlik, antiperistaltik, antisemitistlik, argirofil iplik, artık gerginlik, artışlı ikinlik, ...

14 harfli

abidik gubidik, abidik kübidik, açık kalplilik, ağdık işleklik, ağzı gevşeklik, ahıtma bilezik, aktif manyetik, alaturka müzik, aldama gebelik, altın tekircik, ankilostomatik, antidemokratik, antidizanterik, antifilojistik, antihistaminik, antineoplastik, aracı etkinlik, araçlı yönetik, arazbarbuselik, arızi işsizlik, art niyetlilik, ...

13 harfli

abisal bentik, açık işsizlik, açık seçiklik, açık ve seçik, âdetgörmezlik, adli polislik, adli tabiplik, aglutinojenik, ağır eylemlik, akıl ermezlik, aktinomikotik, altıcıl kezik, altın bilezik, analitik etik, anonim klasik, ansal gerilik, antiepileptik, antifagositik, antihelmintik, antihemolitik, antihemorajik, ...

12 harfli

abdestsizlik, abiyogenetik, açık ellilik, açık öndelik, adaletsizlik, adrenotropik, agamogenetik, agangliyonik, ağbeneklilik, ağır önelcik, akademicilik, aklıevvellik, aklıselimlik, alaverecilik, albenisizlik, altın terlik, altyükseklik, alveol kemik, amikroskopik, ana denetlik, anksiyolitik, ...

11 harfli

abdestlilik, acembuselik, acı genirik, acı güneyik, adaletlilik, adrenolitik, aeroakuatik, aerodinamik, afyonkeşlik, ağırellilik, ağzı peklik, ahenksizlik, akarotoksik, akataleptik, akıldanelik, akiyazmatik, akliyecilik, akronematik, aksiyomatik, aktinolojik, aktörecilik, ...

10 harfli

Abdülhalik, Abdülmelik, abiyolojik, acelecilik, acı geğrik, acı genrik, acıgünéyik, açık seçik, adrenerjik, agresiflik, ağca ferik, Ahd-i Atik, ahenklilik, aklı yetik, Akma çelik, alaca ibik, aleladelik, allerjenik, allopatrik, allosterik, Altayistik, ...

9 harfli

abdestlik, acayiplik, acentelik, acı gerik, ademcilik, adi gedik, adyabatik, aerofilik, aerojenik, aerolojik, afişçilik, agonistik, ağabbecik, ağabeylik, Ağzıdelik, ağzığerik, ahestelik, ahiretlik, ahlakilik, akambicik, akantotik, ...

8 harfli

abdeslik, abiyotik, abonelik, acemilik, acibicik, afakilik, agastrik, agnostik, ahbinlik, Ahmetçik, ahretlik, ak kezik, akademik, Akçeltik, aktiflik, alabicik, alafirik, alageçik, alageyik, alakişik, alamelik, ...

7 harfli

-hidrik, abbecik, abeslik, acillik, âcizlik, adillik, aerobik, Ağçelik, ağeçcik, ailelik, Akgedik, Akkemik, akrilik, aksenik, aksilik, Akşinik, akuatik, akustik, alayçik, alençik, alerjik, ...

6 harfli

abidik, acemik, acerik, acicik, acimik, adilik, adonik, afotik, agamik, agilik, agonik, ahacik, ahanik, ahilik, ahurik, akglik, akilik, alacik, alaçik, alajik, aleçik, ...

5 harfli

-onik, aççik, ağcik, Akdik, annik, antik, aplik, astik, atrik, azoik, babik, baçik, badik, Barik, batik, bayik, bazik, bebik, becik, beçik, bedik, ...

4 harfli

acik, adik, AGİK, akik, anik, apik, Arik, asik, aşik, atik, azik, brik, çeik, ebik, ecik, edik, efik, eğik, elik, emik, enik, ...

3 harfli

-ik, bik, cik, çik, dik, fik, Hik, kik, lik, nik, pik, sik, şik, tik, yik

Kelime Ara