İki çizginin oranı

İki çizginin oranı

98. İki çizginin oranı : İki çizginin biribirine olan oranı, onların uzunluklarını gösteren sayıların oranının aynıdır. 1) 3 metrelik A çizgisiyle 6 metrelik B çizgisini alalım : 3, 6 nın yarısı olduğundan A çizgisi de B çizgisinin yarısıdır. Yani 3 ile 6 arasındaki oran ne ise, A ile B arasındaki oran da odur. 2) 5 metre c çizgisiyle 7 metrelik D çizgisini alalım; 5,7nin 5/7 sidir; aynile C çizgisi de D çizsinin 5/7 sidir


İki çizginin oranı için benzer kelimeler


İki çizginin oranı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 'k', 'i', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
İki çizginin oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro ninigziç ikİ diziliminde gösterilir.