İki parçalı

İki parçalı Osm. Meşkuk (ikiye mukassem)

İki parçalı için benzer kelimeler


İki parçalı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 'k', 'i', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
İki parçalı kelimesinin tersten yazılışı ılaçrap ikİ diziliminde gösterilir.