ıkım

ıkım

Çıkışma, azar.


ıkım, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
ıkım kelimesinin tersten yazılışı mıkı diziliminde gösterilir.