İkizbaba

İkizbaba

Denizli ili, Bekilli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


İkizbaba, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 'k', 'i', 'z', 'b', 'a', 'b', 'a', şeklindedir.
İkizbaba kelimesinin tersten yazılışı ababzikİ diziliminde gösterilir.