Ilgıncaber

Ilgıncaber

İzmir ili, Göçbeyli bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Ilgıncaber, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, I harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'I', 'l', 'g', 'ı', 'n', 'c', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
Ilgıncaber kelimesinin tersten yazılışı rebacnıglI diziliminde gösterilir.