ılıncık kapma

ılıncık kapma İng. neutron capture

Çekine bir ılıncığın katılması olayı.


ılıncık kapma için benzer kelimeler


ılıncık kapma, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'l', 'ı', 'n', 'c', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'a', 'p', 'm', 'a', şeklindedir.
ılıncık kapma kelimesinin tersten yazılışı ampak kıcnılı diziliminde gösterilir.