İLKE ile başlayan kelimeler

İLKE ile başlayan veya başında İLKE olan kelimeler 80 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ilke aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ilke anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İLKE ile başlayan kelimeler

25 harfli

ilkel cinsiyet kordonları

23 harfli

ilkel özdek ve gereçler

22 harfli

ilkel benlik erkliliği, ilkel eklem bacaklılar, ilkel kemikli balıklar, ilkel sermaye birikimi

21 harfli

ilkel ortaklık düzeni, ilkel-eklembacaklılar

20 harfli

ilkel çıkarım kuralı, ilkel düşünce biçimi, ilkel komünal sistem, ilkel komünal toplum

19 harfli

ilkel tektanrıcılık

18 harfli

ilkel sağaltmanlık, ilkel yumuşakçalar, ilkel-yumuşakçalar

17 harfli

ilkel krustaseler, ilketki çoğaltanı

16 harfli

ilkel kordalılar, ilkel solucanlar, ilkel-kanatlılar, ilkel-kordalılar

15 harfli

ilkel memeliler, ilkel-fonksiyon, ilkel-memeliler, ilketki eğilimi

14 harfli

İlke mahkemesi, ilkel böcekler, ilkel mimarlık, ilkel yönetici, ilkelmemeliler, ilkelleştirmek

13 harfli

ilkel birikim, ilkel düşünüş, ilkel ekonomi, ilkel halklar, ilkel kurtçuk, ilkel kurtlar, ilkel-kurtlar, ilkeleştirmek, ilkelleştirme

12 harfli

ilkel benlik, ilkel boğmuk, ilkel eğitim, ilkel kalmak, ilkel mallar, ilkel toplum, ilkeleştirme

11 harfli

ilkel anlam, ilkel birim, ilkel kayaç, ilkel nesne, ilkel sanat, ilkel yatım, ilkel zaman, ilkelleşmek

10 harfli

ilkel göze, ilkel olay, ilkelciler, ilkelcilik, ilkeleşmek, ilkelleşme

9 harfli

ilkecilik, ilkel dil, ilkel din, ilkel kuş, ilkel-kuş, ilkeleşme

8 harfli

ilkel im, ilkeller, ilkellik

7 harfli

İlkehan, ilkelce, ilkelci, ilkesel, ilkevre

6 harfli

ilkeci

5 harfli

ilkel, ilker

4 harfli

ilke

Kelime Ara