İMA ile biten kelimeler

İMA ile biten veya sonunda İMA olan kelimeler 64 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ima aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ima anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İMA ile biten kelimeler

19 harfli

Locusta viridissima

18 harfli

vena kordis minima

17 harfli

doğuştan alakrima, Elaphe longissima, kontagiyöz ektima

16 harfli

Cucurbita maxima, Mellisuga minima, Urginea maritima

15 harfli

bulaşıcı ektima, Ruppia maritima

14 harfli

Pinus maritima, punkta maksima

13 harfli

fissura prima, Psetta maxima, tunica intima, tunika intima

12 harfli

Typha minima

11 harfli

sklerenkima, skleronkima

10 harfli

klorenkima, kollenkima, mikroklima, terza-rima

9 harfli

pandomima, parankima, paranşima, parenkima

8 harfli

alakrima, erenkima, komplima

7 harfli

ahacima, cimcima, gendima, Gülsima, lakrima, Nursima

6 harfli

Aysima, badima, dayima, gılima, ğîlima, içtima, intima, iptima, işdima, nedima, patima, tirima

5 harfli

daima, elima, ilima, klima

4 harfli

cima, çima, dima, fima, lima, nima, rima, sima, şima, tima, yima

3 harfli

ima

Kelime Ara