in

in

(I) a. 1. Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk. 2. Mağara.


in Ar. ins

(II) a. İnsan.


in Fr. Antre
in Fr. Grotte
in Fr. Méat
in

Karpuz ve kavunlarda görülen bir çeşit hastalık.

< Ar. ins) ins, insan


in

İn, mağara


in

Yuva, yatak // in cin: hiç kimse, in cin


in

bk. kovuk, mağara.


in

hlk. 1. Koyun pisliği. 2. Yaban hayvanlarının yuva edindikleri kovuk.


in İng. cave

Karst bölgelerinde yeraltı sularının eritme etkisiyle oluşmuş, türlü büyüklüklerde yeraltı boşlukları.


in

Hayvanların kulaklarına yapılan işaret, im.


İn

İndiyum elementinin sembolü.


in, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', şeklindedir.
in kelimesinin tersten yazılışı ni diziliminde gösterilir.