ince taneli zımpara kâğıdı

ince taneli zımpara kâğıdı İng. fine grained emery paper

Taneleri küçük olan zımpara kâğıdı.


ince taneli zımpara kâğıdı için benzer kelimeler


ince taneli zımpara kâğıdı, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'c', 'e', ' ', 't', 'a', 'n', 'e', 'l', 'i', ' ', 'z', 'ı', 'm', 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 'k', 'â', 'ğ', 'ı', 'd', 'ı', şeklindedir.
ince taneli zımpara kâğıdı kelimesinin tersten yazılışı ıdığâk arapmız ilenat ecni diziliminde gösterilir.