inceağrı, (incehastalık)

inceağrı, (incehastalık)

Verem.


inceağrı, (incehastalık) için benzer kelimeler


inceağrı, (incehastalık), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'c', 'e', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', ',', ' ', '(', 'i', 'n', 'c', 'e', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'k', ')', şeklindedir.
inceağrı, (incehastalık) kelimesinin tersten yazılışı )kılatsahecni( ,ırğaecni diziliminde gösterilir.