İND ile başlayan kelimeler

İND ile başlayan veya başında İND olan kelimeler 206 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İND ile başlayan kelimeler

25 harfli

indirgenmiş biçim yöntemi, indirimli enküçük kareler, indüklenmiş radyoaktiflik

24 harfli

indirgenemez çok terimli, indirgenemez kapalı küme, indirgenmiş diskriminant, indüklemli ısıtma aygıtı

23 harfli

indirgenebilir tam sayı, indospisin zehirlenmesi, indüklemli sertleştirme, indüklenmiş uyum modeli

22 harfli

indigesyones vitulorum, indikasyo profilaktika, indikasyo simptomatika, indirgenme potansiyeli, indirgeyici plâzmitler, indüklem kaynağı yapma, indüklemli menevişleme

21 harfli

indirgenebilir üleşke, indirgenmiş parlaklık, indirimli vergi oranı, indolasetik asit, IAA, indüksiyon mutantları

20 harfli

indikasyo palliativa, indirgenme bölünmesi, indirgenmiş sıcaklık, indirgeyici atmosfer, indüklenebilen enzim, indüklenmiş mutasyon, indüksiyon kanunları

19 harfli

indandion türevleri, indikasyo radikalis, indikatör organizma, indirgeme bölünmesi, indirgenmiş polinom, indirgeyici eşitlik, indirimli vergileme, indol-3-asetik asit, İndonezya gergedanı

18 harfli

indantren boyaları, indikasyo kauzalis, indikatör elektrot, indirgenmiş önerme, indirilmiş denklem, indirim belgitleri, indükleme makarası, indükleme makinesi, indüklenmiş fizyon

17 harfli

indikasyo vitalis, indikatör element, indikatör yöntemi, İndirgeme bölgesi, indirgenmiş demir, indirgenmiş kütle, indirgenmiş oylum, indirgeyici kolon, indirgeyici şeker, indiyum antimonür, indolbütirik asit, indüklemli ısıtma

16 harfli

indigo kırmızısı, indirek kotasyon, indirekt maliyet, indirgenemez öğe, indirgeyici ajan, indirgeyici alaz, indirim saatleri, indüklem çemberi, indüklem kaynağı, indüksiyon akımı

15 harfli

indeks sayıları, indeksli tahvil, indian rosewood, indigo boyaları, indirgeyebilmek, indirgeyici gaz, indirim çarpanı, indirim merkezi, indirimle satma, indirimli fiyat, indirimli satış, indiyum arsenür, indüklem fırını, indükleme akımı, indükleme olayı

14 harfli

indirgenebilir, indirgeyebilme, indirim yapmak, indirimli ödek, indiyum fosfür, indiyum klorür, indiyum sülfat, indolent ülser, induktif sınıf

13 harfli

indeterminist, indeterminizm, indigo karmen, indigo mavisi, indigold boya, indikatör tür, indirim oranı, indirme inmek, indirme oranı, indirtebilmek, individualizm, individüalist, individüalizm, İndris indris, induktif küme

12 harfli

indifa etmek, indir kaldır, indirebilmek, indirivermek, indirtebilme

11 harfli

indifferens, indil indil, indir etmek, indirebilme, indirgenlik, indirgenmek, indirgenmez, indirgeyici, indiriverme, indiyum 111, indol testi, indrigiller, indüklenmiş, indükleyici

10 harfli

indeksleme, indikasyon, indirgemek, indirgenim, indirgenir, indirgeniş, indirgenme, indirgeyiş, indirilmek, indirimsiz, indirmelik, indospisin, İndrisidae, indurasyon, indüklemek, indükliyen, indüksiyon

9 harfli

indandion, indantren, indelemek, indibindi, indikatör, indirgeme, indirilme, indirimli, indirtmek, indogenid, indükleme

8 harfli

indakoin, indamine, indemine, İnderesi, indi gün, indicene, indirgeç, indirgen, indirmek, indirtme, indiyana, indoksil, indusyum, indükleç, indüktör, indürmek

7 harfli

indazol, indekçi, indemek, indifai, indigen, indikan, indîmek, indinde, indiren, indirgi, indirik, indirim, indiriş, indirme, indiyum

6 harfli

indeks, indeme, İndere, indice, indifa, indigo, indije, indiri

5 harfli

indal, indan, indem, indeñ, indık, indik, indis, indol, indri

4 harfli

inda, indi

Kelime Ara