infundibulum

infundibulum

bk. huni


infundibulum İng. infundibulum

1. Huni biçiminde herhangi bir yapı veya organ. 2. Kafadan ayaklıların sifonu. 3. Yüksek organizasyonlu balıklarda hipofizi hipotalamusa bağlayan sap. 4. Ktenoforların yassılaşmış mide boşluğu.


infundibulum İng. infundibulum

anat. Huni.


infundibulum için benzer kelimeler


infundibulum, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'f', 'u', 'n', 'd', 'i', 'b', 'u', 'l', 'u', 'm', şeklindedir.
infundibulum kelimesinin tersten yazılışı mulubidnufni diziliminde gösterilir.