inkarserasyon

inkarserasyon İng. incarceration

Hapsedilme, sıkışma, boğulma, bir organ veya organ parçasının belli bir bölgede hapsedilmesi veya sıkışması.


inkarserasyon, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'k', 'a', 'r', 's', 'e', 'r', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
inkarserasyon kelimesinin tersten yazılışı noysaresrakni diziliminde gösterilir.