inkıtaya uğramak

inkıtaya uğramak

kesilmek.


inkıtaya uğramak için benzer kelimeler


inkıtaya uğramak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'k', 'ı', 't', 'a', 'y', 'a', ' ', 'u', 'ğ', 'r', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
inkıtaya uğramak kelimesinin tersten yazılışı kamarğu ayatıkni diziliminde gösterilir.