insani gelişim dizini

insani gelişim dizini İng. human development index, HDI

İnsanın temel gereksinimlerine ulaşma düzeyini değerlendirmek üzere gönenç ölçütü, eğitim ölçütü ve sağlık ölçütü olmak üzere üç ölçüt kullanılarak ilk kez 1990 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nca hesaplanıp yayımlanmaya başlanan dizin. Bu dizin sıfır ile bir arasında değerler almakta, değerin sıfıra yaklaşması insani gelişim düzeyinin kötüleştiğini, bire yaklaşması ise iyileştiğini ifade etmektedir.


insani gelişim dizini için benzer kelimeler


insani gelişim dizini, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 's', 'a', 'n', 'i', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
insani gelişim dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid mişileg inasni diziliminde gösterilir.