insanın adı çıkacağına canı çıksın

insanın adı çıkacağına canı çıksın

“insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir” anlamında kullanılan bir söz.


insanın adı çıkacağına canı çıksın için benzer kelimeler


insanın adı çıkacağına canı çıksın, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 's', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'a', 'd', 'ı', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'c', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'c', 'a', 'n', 'ı', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 's', 'ı', 'n', şeklindedir.
insanın adı çıkacağına canı çıksın kelimesinin tersten yazılışı nıskıç ınac anığacakıç ıda nınasni diziliminde gösterilir.