İNT ile başlayan kelimeler

İNT ile başlayan veya başında İNT olan kelimeler 274 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İNT ile başlayan kelimeler

25 harfli

integral üstel fonksiyonu, internet dizin hizmetleri, interstisyel hücre tümörü, intertrigo interdigitalis, intestinal lenfangiektazi, intestinal lipofuskinozis, intraartiküler enjeksiyon, intramembranöz kemikleşme

24 harfli

internal seminal vezikül, internet iletişim kuralı, intraarteryel enjeksiyon, intrakardiyak bradikardi, intrakardiyak enjeksiyon, intumezensiya servikalis

23 harfli

integralin yakınsaklığı, interdigital hiperplazi, interfoliküler hücreler, İntermediyer filamanlar, intermedyer filâmentler, intermedyer metabolizma, intraglomerülar refluks, intrasellfiler sindirim, intraservikal tohumlama, intraventriküler blokaj

22 harfli

integralleme sınırları, interdigital granüloma, interdigital piyoderma, interkostal torakotomi, intersellüler köprüler, interstisyel keratitis, intralezyonal uygulama, intrasellüler sindirim, intrasinovyal anestezi, intumezensiya lumbalis

21 harfli

integralin alt-sınırı, integralin üst-sınırı, interambulakral bölge, interbrankiyal septum, interbranşiyal septum, intermediyer mezoderm, intermitotik hücreler, internet reklamcılığı, interpolasyon ikilisi, intersellüler açıklık, interstisyel hücreler, interstisyel nefritis, intraosseöz venografi, intrauterin tohumlama, intravenöz enjeksiyon, intravenöz indüksiyon

20 harfli

integumentum kommune, interaktif pazarlama, interbank faiz oranı, interdigital fibroma, interfeys dermatitis, intermittent parazit, internal respirasyon, interpolasyon dizisi, intersellüler boşluk, interstisiyal büyüme, interstisyel amfizem, interstisyel gelişim, interstisyel orşitis, interstisyel pnömoni, intrahepatik ikterus, intrahepatik sarılık, intralesital bölünme, intrapulmonik basınç, intrauterin infüzyon, intrauterin uygulama

19 harfli

integral proteinler, interdigital egzama, interkalar meristem, intermuskular kemik, internasyonal ünite, interradiyal kaslar, interstisyal büyüme, interstisyel atrofi, intestinal kalbidin, intestinal volvulus, intima cisimcikleri, intirinsik etkinlik, intratekal uygulama, intravenöz anestezi, intravenöz infüzyon, intrinsik viskozite

18 harfli

integral hesapları, intermediyer bölüm, intermediyer hücre, internal hordeolum, interradyal kaslar, intersellüler sıvı, interstisyel yangı, intestinal amfizem, intestinum krassum, intraplöral basınç, intrauterin device, intrauterin tedavi

17 harfli

integral denklemi, integral kalkulüs, interaktif reklam, interspesifik tür, intestinal stazis, intihar saldırısı

16 harfli

integral aralığı, integral denklem, integral kosinüs, integral protein, interfemoral zar, interhemal kemik, interkalat kanal, intestinum tenue, intonation screw, intrinsik faktör

15 harfli

integral eğrisi, integral sabiti, intellektualizm, interkalat disk, interkoneksiyon, internazal alan, internet adresi, interseksüalite, intibak yardımı, intikal safhası, intra-abdominal, intraperitoneal, intravital boya

14 harfli

integral hesap, integral sinüs, intensif tarım, interferometre, interferometri, internazal por, interoperkulum, intestinal faz, intikalî hukuk, intra-arteryel, intraabdominal

13 harfli

interlökinler, intersellüler, interspesifik, intibak etmek, intibaksızlık, intihap etmek, intihar etmek, intikal etmek, intikam almak, intisap etmek, intişar etmek, intizamsızlık, intizar etmek, intoksikasyon, intrakardiyal, intramüsküler, intrasellüler, intraspesifik, intravasküler, introfakslama, intumezensiya

12 harfli

integumentum, intermediyus, interoperkül, interorbital, interradiyal, intersekslik, intestinalis, intifa hakkı, intikamcılık, intizamsızca, intrakranyal, intraselüler, intuisyonizm

11 harfli

intaç etmek, integrasyon, integrinler, interferans, interferens, interksiler, intermisyon, internodyum, interseklik, intertakson, intrauterin

10 harfli

intaniyeci, intelijans, interaktif, interferon, interhiyal, interkinez, interlökin, intermezzo, intermitan, internship, intertrigo, intestinal, intestinum, intibaksız, intizamsız, intoksikan, intonation, intramural, intravenöz, intravital, intravitam

9 harfli

integrand, intellekt, intendant, intensiti, interbank, interdial, internist, interseks, intestina, intihabat, intikamcı, intilemek, intizamlı, intrinsik, intrinzik, introytus, intuisyon

8 harfli

intaniye, integere, integral, integrin, interfaz, internal, İnternet, internet, internod, internus, interval, interyon, interyor, interzom, intestin, intifada, intileme, intranet

7 harfli

intaham, intibah, intibak, intihâb, intihal, intiham, intihap, intihar, intikal, intikam, intimus, intiraz, intirés, intisap, intişar, intizam, intizar

6 harfli

intani, İntepe, intern, intiba, intifa, intiha, intima, intizâ, intron

5 harfli

intaç, intak, intam, intan, intap, inter, intin, intra

4 harfli

inti

Kelime Ara